Trygg Trafikk med råd før skolestart

– Klipp hekken før skolestart

Små barn på skolevegen blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Derfor ber Trygg Trafikk folk stussene hekkene før skolestart.

Klipp hekken nå, for å unngå trafikkfarlige situasjoner til skolestart 

arkiv

NAMSOS: Høye busker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i vegkryss kan gjøre det svært uoversiktlig for bilister, syklende og gående. Dette er et økende problem i sommermånedene.

Trafikantene mister ikke bare sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon når skilt langs vegen slukes av grønne trafikkvekster.

Folk som bor langs trafikerte veger må klippe hekker og busker på einendommene sine, av hensyn til egen og andres sikkerhet.

Må være synlige

– Om vel en uke starter ungene på skolen igjen og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle. Da må det ligge til rette for at det kan skje på en sikker måte. Barna må være synlige langs vegene, sier distriktsleder Frode Skjervø i Trygg Trafikk Nord-Trøndelag.

Å sørge for fri sikt er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegtrafikkloven. Det er du som bor ved vegen som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din. Det skal være god sikt ved vegkryss og ved avkjørselen. Mange bilister må også krysse gang- og sykkelveger for å kjøre ut på vegen. Da må de lett kunne se både små og store trafikanter.

Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelvegen, ifølge loven. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

Blokkerer sikten

– Det oppfattes nok som veldig lavt av mange. Jeg tror ikke alle kjenner til den bestemmelsen. Det er i hvert fall mange hekker som blokkerer sikten, sier Skjervø.

– Har dere en oversikt over skadde etter slike hendelser?

– Vi har ikke en offisiell statistikk. Men det er basert på tilbakemeldinger om at mange opplever det som et problem, svarer han.

– Dette er ei generell oppfordring om å være føre-var, legger Skjervø til.

Tre av ti dødsulykker på sykkel skyldes dårlig sikt. Ofte er det hekk, busker og vegetasjon som hindrer oversikt.

– Vi oppfordrer til en felles dugnad i lokalmiljøet for å bedre sikten ved avkjørsler til private eiendommer. Dette er spesielt viktig nå før skolestart. Det kan forhindre ulykker og redde liv, sier prosjektleder Signe Gunn Myre i Statens vegvesen.