Det handler om å velge side

arkiv

Det diskuteres hvorvidt dagens asylpolitikk resulterer i patriotismens dødsfall eller et medmenneskelig likeverd. Det er mange som engasjerer seg og har meninger, men også mange som ikke våger å heve stemmen i en til tider skarp debatt.

Uansett meninger er det en vesentlig ideologisk forskjell på hvordan man ser på enkeltmennesket. På den ene, ytre siden hevdes det at flyktninger og asylsøkere er "de andre" som forsyner seg av "vårt" koldtbord. På den andre siden snakker man om mennesket som fortjener menneskeverd og like rettigheter. Dette er motsetninger ikke gir muligheter for gode kompromiss og bred enighet om løsninger i politikken, fordi man har et grunnleggende ulikt menneskesyn og tankesett. I slike debatter må man må velge side. Valget gir den ene eller den andre siden flertall.

Vi håper innbyggerne ser på politiske parti sin verdipolitikk og ideologiske utgangspunkt like mye som enkeltsaker presentert som valgløfter. Politiske avgjørelser har ofte rot i et menneskesyn. Vi står for et menneskesyn vi mener barna våre har godt av å vokse opp i. Det menneskesynet handler om å ha en sosialistisk solidaritet med de som trenger det og strekke oss lengre for å være medmennesker. Derfor står vi på valglista for Grong SV.