Hvorfor innføres iPad i skolene i Overhalla?

arkiv

Overhalla kommunestyre vedtok rett før sommerferien å innføre en digital satsning i skolene i Overhalla, som innebærer at bruk av iPad’er for elevene fases inn, og bruken av bøker fases ned. Dette er en frisk og fremtidsrettet satsning – der vi skal ha fokus på å gi våre barn et faglig grunnlag – og en relevant digital forståelse, slik at man lærer å anvende fag og teknologi i praksis. Dette er ikke en satsning for teknologiens skyld, men fordi vi skal forberede elevene på OBUS og Hunn Skole på morgendagens samfunn.


Går vi fire år tilbake i tid og sammenligner med i dag – ser vi at antallet digitale dingser som smart-telefoner, smart-tv’er, nettbrett osv tilkoblet internett har økt betraktelig. I følge verdens fremste analyseselskap for IKT, Gartner Group, skal antallet ting tilkoblet internett femdobles de neste fem år – og investeringene til programmer og app’er skal femdobles de neste fem år!

Det kommer til å investeres enorme beløp i løsninger som forenkler vår hverdag, og det kommer til påvirke våre vaner og forventninger. Bare det siste året har nordmenn fordoblet datatrafikken på mobilen.

Med alle de digitale løsninger som utvikles, vil vi påvirkes til å forvente enklere tilgang til informasjon, raskere måter å kommunisere på, og at mulighetene for bedre tjenester benyttes. Hjemmetjenesten i Overhalla har blant annet innført Mobil Omsorg for å oppnå bedre samhandling, bli mer effektive og få høyere kvalitet.

Som kommune skal vi legge til rette for at barna som går ut fra skolen i Overhalla er forberedt for et fremtidig utdannings- og arbeidsliv. Bruk av digitale verktøy og løsninger vil nok være vesentlig for det meste av utvikling som kommer til å skje fremover, og vil være sentrale i de aller fleste yrker.

Det er samtidig en kjensgjerning at selv med all verdens forenklende teknologi – så handler det til slutt mye om folk. Når vi nå satser på digitale verktøy og læringsprogrammer i skolen betyr det også en utvidet satsning på læreren. Selv om forarbeidet er grundig – skal mye nytt læres for alle parter, og det kommer til å bli en utviklende og spennende tid for både store og små!

Vi kan glatt innrømme at vi er tidlig ute – faktisk like tidlig som Trondheim kommune - som kaller dette for «Et digitalt kvantesprang for Trondheimsskolen». For å få gjennomført vår satsning investerer vi nå over 2 millioner, for å sørge for nødvendig infrastruktur i trådløse nett, programvarer, iPad’er, kompetanseløft for lærerne m.m. Investeringen skal gi elevene de verktøyene de trenger for å lære best mulig.

Overhalla Senterparti har fokus på å bygge Overhalla for fremtiden. Vi har sørget for bygg for fremtiden – nå har vi fokus på å bygge et innhold i byggene som er fremtidsrettet. For fire år siden sa vi at vi ville «ha fokus på digital kompetanse i oppveksten og sikre oppdaterte læremidler». I programmet vårt som snart kommer i postkassene vil det stå «at elevene skal få digital opplæring og læring som er relevant og fremtidsrettet».

Før jul foreslo vi å innføre en strategisk kompetanseplan for kommuneorganisasjonen – nettopp fordi vi ser at vi trenger et overordnet verktøy, slik at vi skal være i forkant, og bygge kompetanse i kommuneorganisasjonen tilpasset samfunnsendringene.

Vi har ansvaret, tar ansvaret, og jobber etter Overhalla sin visjon: Positiv, Frisk og Fremsynt.