– Ei næring i voldsom utvikling

Det var ikke mangel på meninger da Marine Harvest inviterte politikere på bedriftsbesøk i Flatanger.

På båttur: Fra venstre: Tommy Reinås (Miljøpartiet de grønne), Torgeir Strøm (SV), Bjørn Engen (Ap), Åste Marie Lande Lindau (KrF), Randi Dille (S), Lars Haagensen (Frp) og Stein Arve Torgnesøy (Frp) tok seg en tur med rib i finværet. 

Ut på tur: Det sto ikke på været denne dagen. 

arkiv

FLATANGER: Havbruksnæringa i Trøndelag står for 25 prosent av lakseproduksjonen i hele Norge. Det er like mye laks som den totale produksjonen av kjøtt i hele Norge. I løpet av de neste tiårene fram til 2050 er det en ambisjon fra regjeringa at næringa skal ha en femdobling av veksten, men før det kan skje, skal problemene med lus og rømming være under kontroll.

For å gjøre politikerne i Nord-Trøndelag bevisste på situasjonen, samt gi dem et innblikk i hvor mye laks som blir produsert, inviterte Marine Harvest region midt til bedriftsbesøk i Flatanger. Elleve fylkestingskandidater og lokale politikere fikk et innblikk i Marine Harvest sin virksomhet i regionen.

– Vi ønsker å informere om vår aktivitet i området, si litt om hvordan vi ser på utviklinga samt peke på lokale utfordringer, forteller kommunikasjonssjef hos Marine Harvest, Eivind Nævdal-Bolstad.

Han fortsetter med å nevne at bedriften er den eneste i næringa som har en egen forskningsavdeling som forsker på nye og mer miljømessige måter å drive oppdrett på.

– De to hovedutfordringene når det kommer til miljøet er i dag lus og rømming. Før næringa får løst problemet med lus kan ikke den store veksten skje, det vil være uforsvarlig, sier Nævdal-Bolstad.

Imponert

Blant dem som møtte opp var leder i Nord-Trøndelag Høyre og stortingsrepresentant Elin Agdestein, og hun var imponert over det hun fikk presentert.

– Jeg har fått et inntrykk av at oppdrettsnæringa er ei næring som har tatt fatt på de utfordringene de har og som har tatt grep. Det er ei næring som tar ære i å ta vare på miljøet rundt seg, og for en kommune som Flatanger hvor Marine Harvest har anlegg, så betyr det mye. Marine Harvest er en internasjonal bedrift, men som har en innkjøpsstrategi som går på å handle lokalt. Samtidig tar jeg avstand fra det bilde flere andre partier prøver å skape med at oppdrettsnæringa er en miljøversting, forteller hun.

Naturgitte forutsetninger

Under bedriftspresentasjonen ble det lagt en del fakta på bordet; Marine Harvest region Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag journ.anm.), sysselsatte over 400 personer i 2014. Av disse jobber rundt 350 i Trøndelagsfylkene. De genererer over 100 millioner kroner i arbeidsgiveravgift og inntektsskatt til stat, fylke og kommuner. Over 90 prosent av de ansatte i regionen jobber i landets minst eller mindre sentrale områder (SSB definisjon). Regionen produserer rundt 860.000 måltider hver eneste dag.

– Trøndelag har en del naturgitte forutsetninger når det kommer til fiskeoppdrett, og jeg mener regionen bør fortsette å ha den posisjonen de har i dag. Det krever at man er tenker framover når det kommer til arealplanlegging og at man tenker framover rundt hvor anlegg plasseres, mener fylkesråd Terje Sørvik (Ap).

Leder i Miljøpartiet de grønne i Nord-Trøndelag, Tommy Reinås, var også til stede.

– Det er prisverdig av Marine Harvest å satse så tungt som de gjør på å få bukt med de utfordringene som næringa har, men det er ikke alle oppdrettsaktørene som er like flinke, mener han.

Torgeir Strøm fra Jøa er SVs førstekandidat under fylkesvalget, og for han var det nyttig å få et innblikk i oppdrettsnæringa.

– Jeg synes det var interessant, og for meg som en del av SV var det viktig å få denne kunnskapen. Vi er opptatt av dempe konflikten mellom oppdrett og fiskere. Næringa har jo store utfordringer, men de viser at de tar grep. Alle matprodusenter har jo utfordringer i og for seg, sier han.

Åste L. Lindau fra KrF mener det er viktig at de som politikere tar slike besøk og får den faglige kunnskapen de trenger når avgjørelser skal tas.

– Jeg blir fascinert av næringa. Det er viktig at de tar miljøaspektet på alvor, og det ser vi at Marine Harvest gjør. Det er en lang veg å gå, men jeg mener det er viktig at alle aktørene jobber sammen, sier Lindau.