Namsos skal bli utstillingsvindu

Nå skal tilbudet til seniorene i Namsos bli så bra at hele landet skal komme til byen for å lære.

Skal lede vei: Får Arnhild Holstad det som hun vil, kommer partisekretær Kjersti Stenseng snart tilbake til Namsos for å lære mer om seniorpolitikk. 

Vaktbikkjer: Gerd Nordmeland og Håkon Arntsen lover å se til at Holstads valgløfte blir mer enn bare ord. 

arkiv

NAMSOS: – Ja, hvorfor ikke? Jeg tror dette blir så bra at Namsos kan bli et utstillingsvindu fram mot valget i 2017.

Det sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Arnhild Holstad, som torsdag presenterte partiets løsning på eldrebølgen som nå skyller inn over byen og resten av landet.

Eller – eldrebølgen er et ord man skal bruke forsiktig.

– Jeg blir forbannet dersom jeg hører dere si «eldrebølgen» som noe negativt, advarte partiets seniorgeneral Håkon Arntsen de frammøtte partitoppene.

Nasjonal interesse

For da Holstad presenterte det man i Arbeiderpartiet lover å gjennomføre de kommende fire åra, var både stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol og partisekretær Kjersti Stenseng til stede.

Sistnevnte forteller at hun og resten av partiledelsen på Youngstorget vil følge nøye med på hva som skjer innenfor eldretilbudet i Namsos de neste åra.

– Jeg gjerne hit igjen for å hente inspirasjon når vi om et års tid skal starte programarbeidet fram mot stortingsvalget i 2017.

Det Arbeiderpartiet vil gjennomføre, er noe de har valgt å kalle «Nabovenner». Konseptet er enkelt fortalt et lavterskeltilbud både på tilbuds- og mottakersida.

Fra utgift til ressurs

De som har behov for hjelp til mindre oppgaver og aktiviteter som innkjøp, kafebesøk, snømåking og gåturer skal få det. Og så skal lag, organisasjoner og enkeltpersoner knyttes til prosjektet for å bidra med det man kan, har lyst og mulighet til.

– Vi går fra å tenke på eldre som pleietrengende til å tenke på eldre som en ressurs. Vi ser at mange eldre vil bidra med å hjelpe, ikke få hjelp med denne løsninga, sier Holstad.

Gerd Nordmeland, leder for Namsos pensjonistforening, har stor sans for forslaget som nå er fremmet.

– I hver eneste valgkamp de siste årene har den eneste politikken for eldre vært å tilby en form for pleieplass. Men nå ser jeg for første gang et forslag som omtaler oss som ressurs. ikke en utgiftspost, sier hun.

Men Nordmeland gir ingen applaus før hun ser at forslaget gir resultater.

– Jeg lover at vi skal følge med. Nå har man gått høyt på banen, og vi skal si fra om de ikke leverer som de har lovet, sier pensjonistsjefen.