Skolestart med helt blanke ark

Mandag morgen er sommerferien ugjenkallelig slutt. For noen betyr det første dag på skolen, for noen en helt ny arbeidsplass.

NY SKOLEHVERDAG: Edny Kirketeig og Helge Ristad, som har undervist ved den gamle barneskolen i henholdsvis 15 og 20 år, ser fram til en ny hverdag i et moderne skolebygg. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

OVERHALLA: – Dette kommer sikkert til å bli veldig bra, både med tanke på det fysiske arbeidsmiljøet for elvene og oss, men også fordi vi har fått en moderne skole som innbyr til aktivitet og læring, sier Edny Kirketeig.

Ny hverdag

Mandag morgen klokka 09.00 starter omkring 200 elever i Overhalla på en helt ny skole.

I 15 år har Kirketeig undervist unge overhallinger på den gamle skolen, og det blir en ny hverdag også i klasserommene.

– Heldigvis er det også tenkt på innholdet i skolen og de verktøyene vi skal bruke. Her blir vi nå fullt oppgradert også med tanke på utstyr og tekniske løsninger, sier hun.


FORNØYDE: Oppvekstsjef Dagfinn Johansen og leder i byggekomiteen, Ragnar Prestvik, er fornøyd med helheten i prosjektet. 

 

Det betyr multimedieutstyr og tv-skjermer i alle undervisningsrom. Alle elever i Overhalla får nå egne nettbrett som de også skal kunne ta med heim for å gjøre oppgaver (også elevene på Hunn skole får nettbrett, journ.anm.)

Det blir felles personalrom og arbeidsrom for lærerne i begge skolebyggene.

– Det håper jeg kan bidra til å knytte oss tettere sammen, slik at vi virkelig blir en skole både i navnet og gavnet, sier hun

Helge Ristad har arbeidet ved Obus siden 1995, og innrømmer at han har ventet ganske lenge på en ny skole.

– Det var på høy tid for å si det litt pent, smiler han.

I nesten alle de 20 årene han har undervist ved barneskolen, har ny skole vært diskutert, planlagt, utredet og lagt vekk igjen for så å starte på nytt.

– Det er nesten litt rart å stå i et nytt skolebygg etter så mange år. Jeg har jo vært med i noen byggekomiteer tidligere, uten at det ble noe av prosjektene vi utredet, sier han tørt.

– Hva synes du om det bygget dere har fått.

– Det ser veldig bra ut, og det kommer til å bli en helt ny hverdag både i klasserommene, men også med de andre mulighetene dette bygget byr på, sier han.

INNSPURT: Fra venstre: Eva Steffensen, Berit Olsen, Line Ekker, Gunnhild Risvik og Marianne Milde er snart klare til å ta imot elevene til et nytt skoleår på en helt ny skole. 

 

Aktivt møtested

Men lærerne er ikke de eneste som får ny arbeidsplass, biblio- teket i Overhalla har vært på flyttefot i sommer.

Midt i nybygget ved siden av den store aulaen med et eget amfi for ulike samlinger og aktiviteter, er vegger og hyller fylt med bøker. Stort, lyst og oversiktlig.

Biblioteksjef Torunn Sollie er nesten ferdig med å få alt plass.

– Vi åpner dørene igjen på tirsdag og da håper jeg alt er ferdig, sier hun.

– Et helt åpent bibliotek, midt i skolebygget. Kommer du til å bli sliten av å si hysj?

– Langt ifra. Det er slutt på den tida hvor det skulle være tyst på biblioteket. Det beste med å komme hit er jo at vi blir en del av skolehverdagen til elevene, og at det kan inspirere til leselyst, sier boksjefen.


«Det er slutt på den tida det skulle
være tyst på biblioteket»

Torunn Sollie

biblioteksjef


Noen bøker er pakket ned for godt, mens andre kommer bedre fram. For eksempel blir det et eget lokalhistorisk rom hvor det også er mulig å ha møter. Barna får en egen lesekrok med sofagruppe, og fagbøker og fakta- bøker skal få en egen seksjon.

– Det kommer også til å bli utlån av e-bøker, trådløse pc-er skal bli tilgjengelig så man kan sette seg i sofaen med maskinen på fanget, akkurat som heime, smiler hun.

– Blir dere helt usynlige?

– Nei da, vi skal nok være her og hjelpe små og store med det de måtte lure på, sier biblioteksjefen.

– Er biblioteket viktig for overhallingene?

– Ja, det tror jeg, og jeg håper jo at biblioteket i enda større grad nå kan bli en naturlig samlingsplass for små og store. Med den store aulaen ligger jo alt til rette for å skape ulike aktiviteter, både i regi av biblioteket og helt sikkert også kulturskolen, sier hun

MØTESTED: Biblioteksjef Torunn Sollie håper att biblioteket blir et aktivt møtested for alle i Overhalla. 

 

Kvalitetsbygg


Det har gått bare to år og åtte måneder siden kommunestyret (desember 2012) fattet det endelige vedtaket om å bygge en ny barneskole med plass til 230 elever. Samtidig ble det vedtatt ei ramme for utbygginga på 105 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

I juni 2014 ble de første lassene med masse tippet på tomta, og i august i fjor begynte selve bygginga.

Denne uka, omtrent på dagen ett år etter at de første ytter- veggene ble satt opp, var det sluttbefaring utendørs før overtakelsen av bygget. Slik at når elevene kommer mandag morgen, skal både skolen og uteområdene være klare til bruk.

– Det er kun snakk om noen mindre ting som må fikses, og på vegne av kommunen er jeg svært tilfreds med den jobben hovedentreprenøren og underleverandørene har gjort. Det er et flott og godt gjennomført kvalitetsbygg vi overtar, sier teknisk sjef i Overhalla, Roger Johansen.

For oppvekstsjef Dagfinn Johansen har helheten i prosjektet vært viktig.

– Det har vært et stort prosjekt, og jeg mener vi har fått til veldig mye bra, både når det gjelder utforming av bygget og med fantastisk fine uteområder, slik at det er en helhet i det som er gjort, noe som er viktig for å skape gode rammer for et godt læringsmiljø, sier han.


ALT KLART: Mandag morgen er det klart for storinnrykk på den nye barneskolen i Overhalla. 

 

Innenfor ramma


Leder i byggekomiteen, Ragnar Prestvik, er svært tilfreds med resultatet og med økonomien i prosjektet.

– Vi har langt på veg fått det bygget vi ønsket oss, og selv om det har vært noen runder både med arkitekter og entreprenører, har det løst seg raskt og effektivt undervegs, slik at resultatet står til forventningene, sier han.

Prosjektet ser også ut til å holde seg innenfor kostnadsramma kommunestyret satte.


«Det har vært veldig god styring på prosjektet»

Ragnar Prestvik

leder i byggekomiteen


– Ifølge de prognosene som ble lagt fram tidligere i sommer, er vi innenfor ramma, sier han.

– Ingen store overraskelser, og ingen glemte poster?

– Per i dag er vi ut fra det jeg kjenner til 600.000 kroner i minus, og det kommer av at vi fikk noe mindre i tilskudd fra Enova enn det som var lagt inn i budsjettet- Men utover det, har jeg ikke registrert noen store avvik, sier han.

Prestvik sier at kommunens prosjektledelse har gjort en veldig god jobb under hele byggeprosessen.

– Det har vært veldig god styring på prosjektet fra kommunens side, og de fortjener ros for måten de har gjennomført dette på, sier Prestvik.

– Hva skal dere bruke tomta etter gammelskolen til?

– Det er ikke bestemt ennå, og det kommer til å bli en prosess hvor det nye kommunestyret skal bestemme løsningene, sier han.