Faglig søndagstur

I sommeren har Frivilligsentralen i Grong arrangert turer med forskjellig tema til forskjellige steder rundt. I helga var det livet ved Namsen som var tema.

TURLEDER ARNLJOT SAGMO: Det aller meste av historiene langs Namsen som Arnljot Sagmo fortalte hadde han selv vært med på gjennom et langt liv. Men for å få detaljene om gamle boplasser på 1800-tallet riktig, måtte han ty til huskelappen. 

FOLKSOMT: Hele 23 personer slo seg med på søndagstur. I løpet av sommeren har over 300 vært med på de forskjellige turene til Grong Frivilligsentral. 

GODT TILRETTELAGT: Turstien langs Namsen mellom Sagmoen i Harran og ned til nedre Fiskumfoss er skikkelig tilrettelagt med blant annet bru over Ramsjøelva. 

arkiv

HARRAN: Med tolv turer med forskjellig tema på programmet har Grong frivilligsentral gjort sitt for å få folk opp av godstolen.

– Dette er noe vi har gjort i samband med Friluftslivets år, og vi har fått litt midler fra Nord-Trøndelag fylkeskommune for å gjennomføre dette, sier leder for Frivilligsentralen, Kirsten Joveig Gartland.

Alle turene så langt har hatt et fagtema i tillegg til at turen i seg selv har vært ei opplevelse.

Langs Namsen

Søndagsturen denne helga gikk etter turstien fra Sagmoen til Nedre Fiskumfoss i Harran. Arnljot Sagmo var med som turleder, og han formidlet historien knytta til fløting, kraftutbygging og gamle boplasser langs Namsen.

– Det er veldig mange historier vi kunne fortalt, men vi får begrense oss til noe få, sa Sagmo.

Han fortalte om kviger som havnet utenfor fossen ved Sagmoen før kraftverket kom, linproduksjon og om tømmerfløting i Namsen og sideelvene.

– Jeg husker godt fløterne når de kom. Akkurat her brukte de å tenne bål hver eneste vår, sier Sagmo og viser hvor den gamle hvileplassen var like ved et moderne piknikbord ved elva.

Mange tema

Hver tur har hatt sitt tema. Alt fra gamle kjøreveger til blomster og urter har vært på dagsordenen.

Noen av disse har Frivilligsentralen stått for alene, og andre ganger har de samarbeidet med for eksempel historielag og jeger og fiskeforeninger.

– Vi har tre turer igjen før vi gir oss, sier Gartland.

Blant annet en tur til Rongbudalen for å se på gamle jernvinneanlegg.