Sp er valg-kamplystne

Med eget korps bestående av ordførerkandidater og listetopper, blåste Nord-Trøndelag Sp i gang valgkampen 2015.

SAMSTEMT: Et samlet Sp-korps går mot fylkessammenslåing. 

arkiv

NAMSOS: – Her har vi et korps bestående dirigenter fra mange kommuner og like vel låter det veldig samstemt. Det går an å få til ting sammen selv om vi er hver for oss, sa Senterpartiets fylkesleder Tomas Iver Hallem under partiets valgkamp- åpning på Namdalsmuseet.

Med tydelig adresse til de partiene som vil slå sammen kommuner og fylker.

Hovedmotstander

Ut fra vedtakene i siste fylkesting før sommeren, og utspill så langt i oppkjøringa til valget, tyder mye på at Arbeiderpartiet er utpekt som hovedmotstander på fylkesnivå på bakgrunn av prinsipielt viktige saker for Senterpartiet.

– Så noe rødgrønt samarbeid er ikke aktuelt?

– Vi er grunnleggende enige med Ap i mange saker på fylkesnivå, men når det gjelder en viktig sak som fylkessammenslåing og kommunereformen vil Senterpartiet være garantisten for at Nord-Trøndelag skal bestå som eget fylke, sa Hallem.

Fylkeslederen pekte på det han mener kan bli de økonomiske konsekvensene ved en sammenslåing med Sør- Trøndelag.

– Beregninger foretatt av folk i fylkesadministrasjonen viser at det betyr inntil 300 millioner kroner mindre til veg, skoler og andre satsingsområder i Nord-Trøndelag, sa Hallem.

Fylkeslederen var også klar i talen når han trakk NTE-kortet opp av skjortelomma.

– NTE er alle nordtrønderes eiendom, og Senterpartiet er ikke med på å selge ut eller splitte opp eierskapet i NTE og datterselskapene, sa han.

Politiske prioriteringer

Samferdsel, regional utvikling, landbruksinvesteringer og videregående skoler blir hovedområder i valgkampen. Satsing på buss, bane og veg er opplest og vedtatt i de flest partier. Listetopp i Namsos Kåre Kvåle trakk fram et helt konkret eksempel.

– Ferdigstilling av vegstrekninga langs Hovikberga på fylkesveg 767 på Otterøya er en sak som må løses, sa han.

Kvåle var også innom utfordringene som Namsos står overfor når det gjelder næringsutvikling på bakgrunn av situasjonen omkring Nexans.

– Lokal tilpasset næringsutvikling som bygger videre på allerede etablerte virksomheter og økt satsing på naturbaserte næringer er noe svaret på disse utfordringene, mente Kvåle.

Vil satse på ungdom

Sp er det partiet i fylket som har flest personer under 30 år på sine lister til kommune- og fylkestingsvalget. Senterpartiets ungdomskandidat, Stian Aleksander Aakre fra Kolvereid var inne på hva som er viktig for å beholde bosetting i utkantene og samtidig gjøre det attraktivt for unge mennesker å etablere seg.

– For ungdom handler det om utdanningsmuligheter og jobbmuligheter der du bor.

Han tok også for seg to andre viktige områder som har betydning for hva ungdom prioriterer.

– For senterungdommen blir utbygging og oppgradering av digital infrastruktur som mobil- og breibåndsnett, og økt satsing på kollektivtransport viktige saker de neste fire årene, sa Aakre.