Vil fatte hastevedtak om Fv 17

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik mener det er nødvendig med rask endring av fylkestingets vedtak om Fv 17-utbygginga.

TAR INGEN SJANSER: – Vi tar ikke sjansen på at et seint lokalt vedtak i det nye fylkestinget forsinker den planlagte framdriftsplanen for å få behanda saka i Stortinget våren 2016, skriver Anne Marit Mesvassvik i ei anbefaling til fylkesrådet. 

arkiv

NAMSOS: Fylkesrådslederen frykter at det nye fylkestinget ikke klarer å fatte nytt og nødvendig vedtak tidlig nok. Hun anbefaler at fylkesrådet bruker hasteparagrafen.

– Vi ønsker ikke å ta sjansen på at et seint lokalt vedtak i det nye fylkestinget forsinker den planlagte framdriftsplanen for å få behandla saken i Stortinget våren 2016, skriver Mesvassvik i ei anbefaling til fylkesrådet.

Dette skal sikre byggestart på vegprosjektet i Steinkjer og Verran kommuner høsten 2016.

– Det er det viktig at ikke formalia i fylkestingsvedtaket forsinker prosessen fram mot Stortingets behandling av første trinn av Fv 17-prosjektet, mener Mevassvik.


Får tilbake momsen

Fylkestinget vedtok i slutten av april å ta opp lån til prosjektet både for fylkeskommunens andel og bilistenes bidrag gjennom bompenger.

Med fylkeskommunalt låneopptak, refunderer staten momsen for samlede investeringskostnadene på 1,5 milliarder kroner, også av bompengene.

Nå åpner regjeringa for at momsen betales tilbake selv om lån er tatt opp av et bomvegselskap.

Endringene foreslås i stortingsmeldinga «På rett veg – reformer i veisektoren». Den er trolig trådt i kraft når planlagt bompengeinnkreving for Fv 17-prosjektet starter i 2019.


Kan bli avslått

I saken som er vedtatt av fylkestinget, er det forutsatt at fylkeskommunen skal ta opp alle lån. Dette kan det bli satt bom for.

Slik bompengereformen omtales i stortingsmeldinga, er det sannsynlig at det vil bli krav at et bompengeselskap tar opp lån og finansierer den andelen av utbyggingskostnadene som bilistene skal betale.

– Om fylkestingets vedtak forblir uendra, kan bompengesøknaden avvises fordi det ikke er åpning for at et bompengeselskap tar opp lån, og fordi fylkeskommunen ikke har vedtatt å garantere for et slikt lån.

Justeringene i vedtaket bør være gjennomført før den formelle oversendelsen av søknaden til behandling i samferdselsdepartementet. Denne oversendelsen planlegges blir før neste fylkesting, påpekes det i saksutredninga.


– Ikke økt risiko

Dersom et bompengeselskap står for låneopptak i et fylkesvegprosjekt, kan Stortinget kreve fylkeskommunal garanti for lånene.

– Vi kan ikke se at en slik garanti gir fylkeskommunen større risiko enn om fylkeskommunen selv tar opp lån, påpekes det i saksutredninga.

Derfor er det føyd til et nytt punkt:

– Nord-Trøndelag fylkeskommune er villig til å stille garanti for bompengelånet, dersom det besluttes at lånet skal forvaltes av et bompengeselskap.