Høylandet-ordføreren krever tiltak

– Vegen må utbedres

Høylandet-ordfører Hege Nordheim-Viken synes det er tragisk at det har skjedd ei dødsulykke på hovedvegen gjennom kommunen. Hun tar til orde for at det må iverksettes tiltak på både lang og kort sikt.

KREVER TILTAK: Høylandet-ordfører Hege Nordheim-Viken (Sp) mener at både skilting og redusert fart er aktuelle tiltak etter dødsulykka på Høylandet mandag kveld. Hun er ikke fornøyd med standarden på hovedvegen gjennom kommunen. FOTO: BJØRN TORE NESS 

TRAILERVELT: Hele traileren ble knust da bilen som var lastet med laks, veltet og havnet utfor vegen. 

arkiv

HØYLANDET: – Ulykker på vegene må unngås, men når ulykka først skjer, er det naturlig å se på hvordan den kunne vært unngått. I dette tilfellet mener jeg at det kan gjøres noe forholdsvis raskt for å hindre at det skjer igjen, sier Hege Nordheim-Viken.


Skilting og lavere fart

Ordføreren tenker i første omgang på skilting av den aktuelle svingen og en utvidelse av 60-sonen som slutter 300–400 meter før ulykkesstedet.– Når man som i dette tilfellet kommer kjørende nordfra, finnes det ikke skilting som viser at det er en vanskelig sving. Jeg vil derfor kontakte Vegvesenet for å få ei vurdering av både skilting og fart på Fv 17 i området nord for Høylandet sentrum. Det er tiltak som bør kunne iverksettes forholdsvis raskt, sier Nordheim-Viken.

Når det gjelder framtidige utbedringer av selve vegen, viser Høylandet-ordføreren til vurderingene som er gjort for å få gjennomført tiltak på den såkalte «laksevegen» fra Ytre Namdal til E6 på Gartland.


  • LES OGSÅ:

    Polsk sjåfør døde momentant under utforkjøring på Høylandet

    Trafikkdrept nr. 3

    Polakken som ble drept i ei utforkjøring med semitrailer på Høylandet mandag kveld, var den tredje trafikkdrepte i Namdalen siden 11. juli.


– Fylkeskommunen prioriterte nytt asfaltdekke på deler av strekninga for to år siden, noe som ble godt mottatt. I Region Namdal er vi opptatt av å holde trykket opp når det gjelder fokus på Fv 17. Vi må hele tida jobbe for at prioriterte utbedringstiltak kommer på prioriteringslista, sier Hege Nordheim-Viken.


Ulykkesanalyse

Avdelingsleder Helgar Sætermo i Statens vegvesen ser ikke bort fra at det kan bli iverksatt tiltak i etterkant av dødsulykka.


– Etter slike ulykker gjennomføres det alltid en grundig trafikksikkerhetsinspeksjon som omfatter 500 meter rundt ulykkesstedet. Det danner grunnlag for våre vurderinger med hensyn til eventuelle tiltak, I dette tilfellet har vi ikke fått konklusjonene og det er for tidlig å si om det vil bli forsterket skilting eller redusert fart i området, sier Sætermo.


Rullering av vegplanen

Fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen, er enig i at det er behov for utbedringer på Fv 17.

– I år har vi 330 millioner kroner til investering i vegprosjekter. Vi får aldri nok penger til å gjennomføre det vi ønsker. Men fylkets vegplan skal neste år rulleres for perioden 2017–2021. Da vil fylkesrådet besøke alle kommunene for å drøfte vegspørsmål og prioriteringer, sier Jensen som understreker viktigheten av arbeidet som Region Namdal har gjort på samferdselsområdet.

– Det er veldig bra at Region Namdal har samordnet seg med prioriteringer på tvers av kommunegrensene. Det vil lette arbeidet når ulike tiltak skal prioriteres, sier Tor Erik Jensen.