De store vokser

De fem mest folkerike kommunene i Namdalen fikk økt sitt folketall andre kvartal. De andre ble færre.

FLERE INNBYGGERE: Namsos har fått økt innbyggertall. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: BJØRN TORE NESS

arkiv

NAMSOS: Både Namsos, Grong, Overhalla, Vikna og Nærøy fikk flere innbyggere, det samme gjorde også Bindal.

Størst var økninga i Overhalla med 34 nye innbyggere, Namsos ble 18 flere, Grong ni, Nærøy 17 og Vikna 21.

Ved utgangen av andre kvartal var det 136.097 innbyggere i hele Nord-Trøndelag, det var 215 flere enn tre måneder tidligere.

Dette er Statistisk Sentralbyrås tall for befolkningen etter årets andre kvartal;

Namsos 13.046 +18

Namdalseid 1.629 -4

Lierne 1.383 -6

Røyrvik 468 -1

Namsskogan 880 -14

Grong 2.491 +9

Høylandet 1.247 0

Overhalla 3.785 +34

Fosnes 628 -2

Flatanger 1.108 -1

Vikna 4.386 +21

Nærøy 5.112 +17

Leka 582 -1

Bindal 1.487 +8


Steinkjer 21.688 +24

Meråker 2.539 -33

Stjørdal 23.144 +112

Frosta 2.616 -10

Leksvik 3.510 -4

Levanger 19.555 +43

Verdal 14.865 +34

Inderøy 6.756 -1

Verran 2.536 -15

Snåsa 2.143 -1

arkiv