Bedriftsleder med sterk oppfordring:

– Krev lærlinger!

Adm. direktør Jan Roger Grannes i Grannes VVS mener kommuner og andre som inviterer til anbud, må kreve at bedrifter har ansatt lærlinger for å komme i betraktning med hensyn til oppdrag.

LÆRLINGER: Thomas Grande Myrset (til venstre) og Joachim Hopen er to av lærlingene som Jan Roger Grannes i Grannes VVS satser på. Bedriftseieren mener at kommunene og andre oppdragsgivere må bli flinkere til å kreve at det er tilsatt lærlinger når oppdrag tildeles. FOTO: BJØRN TORE NESS 

FORNØYD: Lærer Bjørn Sagmo ved Olav Duun videregående skole (til venstre) er fornøyd med Jan Roger Grannes og andre rørleggerbedrifters vilje til å ta inn lærlinger. 

arkiv

NAMSOS: – I dag er det for mange som bare krever at bedrifter er godkjent som lærebedrift. Det er langt fra det samme som om bedriften har ansatt lærlinger, sier Grannes.

På et dialogmøte NHO hadde med lokalpolitikere i forrige uke oppfordret Jan Roger Grannes politikerne til å være på vakt slik at det blir stilt strengere krav til bedrifter når det gjelder tilsetting av lærlinger.


Unfair konkurranse

– Det er bittert å tape anbud til firma som ikke har lærlinger. I slike tilfeller oppleves en anbudskonkurranse som urettferdig. For egen del har jeg til dags dato ikke blitt spurt om vi har ansatt lærlinger, bare om vi er ei godkjent lærebedrift. Det blir langt fra det samme, sier Grannes.

I løpet av ti år har rørleggerbedriften i Hestmarka i Namsos hatt 25 lærlinger. Og sjefen er bevisst når lærlinger velges ut.

– Jeg ønsker lærlinger som er interessert i å bli i bedriften når læreperioden er over. Det koster såpass mye, både tid og penger, å få folk gjennom lærlingeløpet at det oppleves som lite heldig at de flytter fra Namdalen når sjansen byr seg. Det dreier seg om å beholde kompetansen både i bedriften og i regionen, sier han.


Fornøyde lærlinger

I dag er Thomas Grande Myrset og Joachim Hopen lærlinger hos Grannes VVS. De skryter av arbeidsplassen.

– Vi har en variert arbeidsdag hvor vi er med på oppdrag knyttet til alle deler av faget. Rørleggerne er flinke til å involvere oss i jobbene, det er den rette måten å lære på, sier Thomas Grande Myrset.

Begge håper de får fortsette i bedriften når læretida er over.

– Jeg trives skikkelig godt. her blir vi tatt vare på, både faglig og sosialt, sier Joachim Hopen.


God etterspørsel

Lærer Bjørn Sagmo ved Olav Duun videregående skole er tilfreds med responsen hos lokale bedrifter med hensyn til å ta inn lærlinger.

– Vi har lærlinger hos rørleggerfirma over hele Namdalen. Forrige skoleår var det ti elever som hadde lærlingplass. Det er viktig for rekrutteringa til faget at vi møter så stor velvilje. Det er mitt inntrykk at bedriftene ser stor nytte av å ta inn lærlinger. Derfor er det også viktig at det offentlige stiller klare krav om lærlinger når jobber lyses ut på anbud, sier Sagmo.

Jan Roger Grannes mener at politikerne må komme på banen.

– Det må komme politiske føringer om at det skal brukes firma som har lærlinger og ikke bare er godkjent lærebedrift. Det samme kravet må stilles til underentreprenører. I dag blir underentreprenørene i liten grad sjekket, sier Grannes.