Flaat og Aspli: På samme lag for helseforetaket

– Han har vært viktig

Nærøyordfører Steinar Aspli har vært Arne Flaats styreleder i seks av de ti årene han har styrt Helse Nord-Trøndelag, og han mener Flaat har vært kjempeviktig for nordtrønderne.

HELSEKAMERATER: Steinar Aspli (foran) har vært styreleder i seks av de ti årene Arne Flaat har sittet i direktørstolen i Helse Nord-Trøndelag. Her i et lystig øyeblikk. 

GODE ORD: Leder av brukerutvalget, Hildur Fallmyr har mye godt å si om avtroppende adm.dir. 

arkiv

NAMSOS: Arne Flaat tiltrådte som adm.dir. i HNT i 2005. Året etter overtok Steinar Aspli jobben som styreleder, et verv han hadde til 2012.

Det er to godt kjente helsekamerater som de siste månedene har barket sammen i spørsmålet om fortsatt drift ved DPS Kolvereid. Da har Steinar Aspli møtt adm.dir. som ordfører, og kjempet på motsatt side for å beholde sengepost-tilbudet som helseforetaket besluttet å legge ned.


  • Les også:

    Arne Flaat ønsker avløsning i Helse Nord-Trøndelag

    Søker ny direktør

    Etter ti år som administrerende direktør Arne Flaat ønsker avløsning. Styret i Helse Nord-Trøndelag starter umiddelbart arbeidet med å finne hans erstatter.


En uvurderlig jobb


– Nei, i den saken har vi ikke vært på lag, og det er en svært vanskelig sak både for helseforetaket og oss som kommune. Vi har vært uenige, hatt ulike roller, men det må man takle, sier Aspli, som peker på at det er en liten sak sammenliknet med den store jobben Flaat har gjort for Nord-Trøndelag i disse åra.

– For eksempel i forbindelse med Helse Midt-Norges strategiplan fram mot 2020 har han klart å beskrive behovet for helsetjenestene i Nord-Trøndelag – og han har fått gjennomslag. Det har befestet lokalsykehusenes posisjon med akuttfunksjoner ved begge sykehus og barneavdeling på Levanger. Den jobben Arne har gjort der er uvurderlig, sier Aspli som også framhever Flaat sine evner til å se både ansatte i helseforetaket og ikke minst pasientene.

Aspli peker også på at Flaat har vært opptatt av at helseforetaket skal yte gode tjenester.

– Og han har vært tilgjengelig selv, for pasientene, de ansatte. Å lære, se og følge med har vært viktig for han, sier Aspli.


Store sko å fylle


Også Hildur Fallmyr, leder av brukerutvalget i HNT sier seg meget godt fornøyd med Flaat.

– Både i forhold til væremåte og i forhold til å gi oss kunnskap om hvordan helseforetaket drives, er vi godt tilfreds. Det skal godt gjøres å få noen som fyller hans store sko, sier Fallmyr.

Hun roser Flaat for å ha stått brukerne så bi, vært så nær i forhold til å involvere brukerrepresentantene i helseforetaket.

– Jeg har bare godt å si om mennesket Arne også. Han er en meget forståelsesfull mann i møte med mennesker, sier hun.

Og nettopp evnen til å se mennesker og å kunne se helheten i HNT mener hun er en viktig egenskap å lete etter hos Flaats etterfølger.

Relaterte saker: