Kvinnene vil fortsatt ha makta på Høylandet

Byr opp til kamp om klubba

Anita Østby har gått Aps ordførerskole og er klar til å utfordre Sps Hege Nordheim-Viken om ordførervervet. Revysjefen mener hun har en god mulighet til å overta ordførerklubba.

KNUTEPUNKT: Engasjementet for en sterk Namdals-region understrekes av både Anita Østby (til venstre) og Hege Norheim-Viken, ordførerkandidater for henholdsvis Ap og Sp på Høylandet. Ellers er det lite som skiller de to kandidatene i lokalpolitikken. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

HØYLANDET: – Anita er en god revyartist og bør fortsette med det. Så kan jeg ta meg av ordføreroppgavene, sier Hege Nordheim-Viken,

– Hege er for treg! Jeg savner mer satsing fra Sps side når det gjelder merkevarebygging. Revyfestivalens betydning og at vi bor i en av landets beste kommuner, er noe av det vi må trekke fram på en tydeligere måte enn det som blir gjort, sier Anita Østby.


Humor og engasjement


Da NA samlet listetoppene for Senterpartiet og Arbeiderpartiet til en «ordførerduell», ble det en time preget av både humor, alvor – og framfor alt – engasjement.

Ved valget i 2011 fikk Sp 50,8 prosent av stemmene og rent flertall i kommunestyret. Ap fikk på sin side ei oppslutning på 33,5 prosent. 125 stemmer skilte de to partiene.

– Er det mulig for Ap å utlikne denne forskjellen?

– Ja, selvsagt! Sp har styrt kommunen i 22 år, og stemmetall fra fylkestings- og stortingsvalg viser at det er stemmer å hente for Ap, sier Anita Østby.

Sp-ordfører Hege Nordheim-Viken mener på sin side at det er mange forhold som taler for at Sp fortsatt vil bli det største partiet og at hun får fortsette i fire nye år.


Pallplass i Kommune-NM


– Kommunen har vært drevet på en god måte lenge før jeg kom inn i politikken. Vi har de siste årene vært på pallen i «Kommune-NM» som en kommune hvor folk får gode kommunale tjenester og hvor innbyggerne trives. Vi har vært gjennom noen spennende år og


utfordringene ligger foran oss.

Derfor ønsker jeg å fortsette. Å være ordfører på Høylandet er en interessant jobb, sier Hege Nordheim-Viken.

Å finne politiske saker som skiller de to ordførerkandidatene, er ikke enkelt. De har stort sett sammenfallende syn om både kommunereform, kommunale prioriteringer, og fortsatt nei til eiendomsskatt.

– Rådmannens forslag om å utrede eiendomsskatt har blitt nedstemt to ganger, og det skal mye til før kommunestyret snur i dette spørsmålet. Når det gjelder Kommunereformen, er det vanskelig å se hvilke gevinster hållingene får ved ei eventuell kommune- sammenslåing, sier Hege Nordheim-Viken.


Sterk Namdals-region


Nordheim-Viken og Østby er enige om at det heller må satses på en sterk Namdals-region.

– Vi må få mer fart i Region Namdal og jobbe hardt for fanesaker som er viktige for hele Namdalen. Jeg tenker på sykehuset, flyplassene, Hint, stat- lige arbeidsplasser – og en sterk regionby, sier Anita Østby.

De to ordførerkandidatene er begge opptatt av at det fortsatt skal satses på skolen og på økt bolyst.

– Vi har prioritert oppvekstsektoren – og det vil vi fortsette med. Og vi vil legge til rette for økt bolyst, sier Nordheim-Viken – og får støtte hos konkurrenten.