Høring om konsesjon for regionale ruteflyginger fra 1. april 2017

Konkrete flykrav

Flygingene til og fra Rørvik og Namsos skal snart ut på nytt anbud. Fylkesråden foreslår helt konkrete krav til flytider morgen og kveld.

STLLER KRAV: Fylkesråden for samferdsel legger fram helt spesifikke krav med tanke på utarbeidelse av anbudsdokumenter for den neste konsesjonsperioden for flygninger på Namsos og Rørvik lufthavner. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Her er
arkiv

Namsos:– Ved å være veldig konkrete både med tanke på setekapasitet og rutetider håper vi at det kan bidra til at rutetilbudet blir bedre tilpasset de behovene vi har i Namdalen, sier fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen.


Næringslivets behov


Tirsdag 1. september går høringsfristen ut i forhold til teksten/kravene i anbudsdokumentene som skal legges til grunn for regionale ruteflyginger i perioden 2017–2022. Og tirsdag la fylkesråden fram sitt forslag til høringsuttalelse.

– Vi har vært i tett dialog med Luftfartsforum Namdal slik at dette er en uttalelse basert på de behovene næringslivet, offentlig virksomhet og kommunene har gitt uttrykk for gjennom dem og også i andre sammenhenger, sier Jensen

– Er dette også svar på tiltale fra Avinor omkring passasjerlekkasje fra Namsos til Værnes?

– Det er ment som et forslag for å demme for lekkasjen, og dermed indirekte også som et bidrag til styrke framtida for fortsatt flyplass i Namsos, sier fylkesråden.Møter departementet


– Andre viktige momenter?

– Markedsføring av flytilbudet bør inn i konsesjonsbestemmelsene, likeledes tiltak som gjør at flyselskapene følger opp konsesjonsvilkårene bedre enn i dag, sier Jensen.

Leder i Luftfartsforum Namdal, Per Olav Tyldum er godt fornøyd med fylkesrådens innstilling.

– For næringsliv og offentlig virksomhet handler dette om å få et rutetilbud tilpasset en «normal» arbeidsdag i Oslo eller Bodø. Flyforbindelsen nordover blir stadig viktigere, i første rekke med tanke på havbruksnæringa, men også den mulige sammenslåinga mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag, sier Tyldum.

Mandag skal en delegasjon fra Nord-Trøndelag i samtaler med samferdselsdepartementet om høringa.

– Vi drar til Oslo for å ha en dialog omkring det vi mener må vektlegges i anbudsteksten, og eventuelt avklare ting i forbindelse med høringsuttalelsen, sier han.