Trond Martin Sæterhaug og Ane Appelkvist Stenseth, SV

La Tømmeråshøla leve!

Tømmeråshøla er både en populær badeplass og fiskeplass 

Trond Martin Sæterhaug, listetopp Grong SV og Ane Appelkvist Stenseth, ungdomskandidat Grong SV

Følg på: Facebook

arkiv

Sanddøla og Nesåa i Grong er vernet. Tømmeråsfossen og Formofossen representerer noen av de siste store, frie fossene i Namsenvassdragene. Grong Høyre går til valg gjennmom sitt valgprogram på å "revurdere vassdragvernet av Sanddøla og Nesåa" (kilde: Grong Høyres valgprogram).

Om de lykkes med dette vil sterke kraftinteresser søke mulighetene for å bygge demninger og kraftverk som legger våre sjeldne naturperler i rør. Tømmeråshøla i nedkant av Tømmeråsfossen er kanskje en av nordens mest spektakulære badeplasser og laksehøler. Den siste uka har hundrevis av solhungrige grongninger og tilreisende overtatt kulpene og kosa seg der laksefiskerne overtar når det er bedre vannføring og kvelden kommer.

Grong SV freder disse elvene videre og vil garantere ovenfor våre velgere at vi ikke kommer til å søke samarbeid eller danne flertall sammen med partier som ønsker å oppheve vernet. Stem Grønt - Stem SV!