SV vil «løfte» fagskolen

Fagskolen i Ytre Namdal bør løftes inn i høgskoleutdanninga, mener Nord-Trøndelag SV. Det akter toppkandidat Torgeir Strøm og Viknas Merethe Lervåg å arbeide for.

OPPLÆRING: Torgeir Strøm og Merethe Lervåg lyttet interessert til utviklingsleder Ingunn Bachs informasjon. 

arkiv

Rørvik: Allerede i vår begynte toppkandidatene for Sosialistisk Venstreparti å drøfte problemene som den marine og maritime utdanninga i Nord-Trøndelag har. Ytre Namdal fagskole ligger på et utdanningsnivå mellom videregående skole og høgskole i dag. Elevene kan derfor ikke oppnå en bachelorgrad og vil lønns- og statusmessig havne bak sine konkurrenter i yrkeslivet.

Tirsdag oppsøkte de to politikerne YNVS og fikk innføring i problemstillinga av utviklingsleder Ingunn Bach.


Næringslivet bestiller


– Vi må legge opp undervisninga etter næringslivets behov. Har lokalt næringsliv ei bestilling, forsøker vi å skaffe den kompetansen som behøves gjennom vårt skoletilbud, forklarte Bach politikerne.

Selv har ikke YNVS eller skoleledelsen noen innflytelse på hvordan undervisninga organiseres. Da er næringsliv og politikere en viktigere faktor, ikke minst Torgeir Strøm og hans kolleger i fylkestinget som eiere av den videregående skolen i Nord-Trøndelag.

Utviklingslederens kontakt med næringslivets blå sektor har avslørt flere utfordringer. Både matroser, maskinister og fiske- og fangstelever sliter med få praksisplasser og lærlingplasser. Maskinister på mindre fartøy og ferger har i tillegg problemer med å få fartstid nok til å ta sine fagbrev, båtene er for små. Det kan bety opp til seks år med skole og fartstid før papirene er i havn, bokstavelig.

– Vi skulle ønske dette kunne organiseres på en annen måte, erkjenner Ingunn Bach.


Bør ligge under Hint


Det er flere høgskoler i Norge som tilbyr utdanning innenfor marine og maritime fag, men ikke i vår region. Nærmeste tilbud ligger i Bodø. Med kompetansen og det faglige miljøet som allerede ligger i Ytre Namdal, mener Torgeir Strøm og Merethe Lervåg skoletilbudet i Ytre Namdal må løftes inn under Hint, ikke minst ettersom Hint orienterer seg nordover.

– Det skjer så mye positivt i Ytre Namdal at det bør være grunnlag for dette, sier Strøm.