Slåss for vindmøller ved Kalvvatnan

Bindal kommune står seg rimelig godt økonomisk sammenliknet med mange andre kommuner. Det har sin bakgrunn i inntekter fra kreftutbyggingene i kommunen.

STORE PROTESTER: Planene om vindmølleutbygging i området rundt Kalvvatnan har møtt massiv motstand fra blant andre sametingpresident Aili Keskitalo og leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken. Likevel tror begge de mest sannsynlige ordførerkandidatene i Bindal at ei utbygging skal være mulig hvis de får på plass en skikkelig dialog med reindrifta. 

arkiv

Terråk: – Det er klart vi tjener mye på de kraftverkene som er etablert, og vi håper at en vindkraftutbygging ved Kalvvatnan vil gi oss enda mer spillerom, sier ordfører Petter Bjørnli.

Både han og ordførerkandidat Britt Helstad mener konflikten med samiske interesser i området kan løses.

– Vi tror denne utbygginga kan gjøres på en så skånsom måte at det ikke vil være til hinder for reindrifta i området. Men det krever at vi får til en god dialog med reindrifta, slik at vi sammen kan legge en plan, sier Helstad.

Les om valget i andre kommuner her