Duket for et spennende valg i Bindal

Tett kamp om ordførervervet

I Bindal er det reelt sett to som har en sjanse til å holde ordførerklubba i de neste fire år.

KAMPEN OM KLUBBA: Det vil sannsynligvis bli tett kamp mellom de to ordførerkandidatene i Bindal. Petter Bjørnli fra Felleslista for Venstre og Høyre og Britt Helstad fra Arbeiderpartiet. 

arkiv

Terråk: – Oddsen er vel veldig god for at en av oss vil ha vervet i neste periode, sier dagens ordfører Petter Bjørnli, som står på topp på ei fellesliste for Høyre og Venstre, og dagens varaordfører Britt Helstad som topper lista til Arbeiderpartiet.

– Vi lever begge i det håpet i alle fall, sier Bjørnli.


Næring på topp


De to ordførerkandidatene er enige om hva som står høyest på prioriteringslistene etter valget.

– Næringsarbeid og arbeidsplasser er det aller viktigste ordføreren og politikerne i Bindal må arbeide med, sier Bjørnli og får støtte fra Helstad.

Det er gjort et godt arbeid med etableringa av Brukstomta næringspark der begge to har vært involvert på hver sin måte.

– Politikere kan ikke vedta arbeidsplasser. Vi må gjøre vedtak som legger til rette for etableringer, og det mener jeg vi har gjort, sier han.

Fortsatt gjenstår mye før bygget etter Bindalsbruket er fylt opp med aktiviteter igjen.

– Vi er inne i en omstillingsprosess som kommer til å ta tid. Men vi har tro på det grunn- laget som er lagt, og målet vårt er 50 nye arbeidsplasser til Bindal, og at vi skal opp på 1.500 innbyggere igjen, sier Helstad.

De ser begge lysning i det som har vært en lang og litt mørk tunnel.

– Det er større optimisme. Vi ser blant annet at husprisenestiger. I noen år har mange latt være å selge hus på grunn av at prisene har vært veldig lave. Nå øker interessen for å kjøpe hus, og paradoksalt nok er økende huspriser et sunnhetstegn, sier Bjørnli.


Kommunereform


– Vi i Arbeiderpartiet er av denmening at vi klarer oss aller best alene. I dag ser vi ingen mulige løsninger for å slå oss i lag med noen andre, sier Helstad.

Men på samme måte som Bjørli, vil hun vente til utredningsarbeidet som er i gang er ferdig før hun trekker endelige konklusjoner.

– Bindal kommune har sunn økonomi. Vi har et bra tjenestetilbud, og jeg ser i dag ikke et behov for at vi slå oss sammen med noen. Kun det beste for bindalingene er godt nok, sier Bjørnli.


Austra


Som en del av debatten omkring kommunestruktur, er det også et spørsmål om grense- justeringer. Og for Bindal er grensene på øya Austra et tema. Øya er delt i tre kommuner og to fylker.

– Vi ønsker gjerne folket på Austra til Bindal. Men det er det folket på Austra selv som må bestemme, sier Helstad.

– Mange av dem som bor i Nærøy og Leka ute på Austra bruker allerede i dag mye av tjenestetilbudet i Bindal, og det er ikke unaturlig om de også var en del av Bindal. Slik det er i dag tilhører flesteparten av inn- byggerne allerede vår kommune, sier Bjørnli.

Arbeiderpartiet har valgt å gå hardt ut og si at utbygginga av Terråk skole, som i mange år har vært en salderingspost på budsjettet, nå skal gjennomføres, slik det ligger i økonomiplanen for årene som kommer.


Les om valget i andre kommuner her