Forklarte Pe-Torsa-suksessen på seminar

Toillprat som næring

Fra en enkel «oppgårdskvæll» til millionbedrift på 15 år: Suksessen med Pe-Torsa skyldes i stor grad et utviklingsfokus som aldri tar slutt.

Utviklingsfokus: Einar Kvemo oppsummerte 15 års Pe-Torsa-suksess på 15 minutter under torsdagens foredrag i Kvelia samfunnshus foran rundt 100 seminardeltakere.foto: bjørn tore ness 

Endelig på plass: Bondelagsleder Lars Petter Bartnes gledet seg til endelig å kunne oppleve Pe-Torsa live. 

arkiv

KVELIA: Slik kan Einar Kvemos foredrag «Pe-Torsa-historien – 15 år på 15 minutter» oppsummeres.

Der dro han historia fra den spede starten sommeren 2000, hvor Kjell Kvetangen arrangerte «oppgårdskvæll» hver torsdag i juli.

– Andre akt kom en søndag et par uker senere. Da var det seks aktører og det ble solgt ca. 150 billetter. Målsettinga etterpå var: Kanskje vi prøver neste år også? fortalte Kvemo.

Og det var bra: Fra 150 billetter i 2000 til 7.400 i fjor må kalles en formidabel suksesshistorie.

– Dette har vokst fordi man har hatt utviklingsfokus. Det kan være tungt, etter å ha oppnådd suksess år etter år, og sette seg ned på evalueringsmøtet og tenke: Hva kan vi forbedre?

Men det er nettopp det som har skjedd. Pe-Torsa har tatt steg for steg, og langs vegen har det kommet til både fylkes- kommunal støtte, kulturpriser og gavmilde sponsorer – eller «faddere» som Pe-Torsa- arrangørene kaller det.

– Men vi må ikke glemme at produktet Pe-Torsa må være på plass. Fortellinga og forestillinga er suksessfaktor nummer en – aktørene må lever noe publikum vil ha. Så skal vi rundt levere slik at alt flyter, sier Kvemo.

Og i sitt 16. år er Pe-Torsa fortsatt like vital, med ei omsetning på fire millioner og et økonomisk resultat som drypper på mange i nærmiljøet.

– En stor del av pengene som omsettes brukes i bygda. Vi har en nærbutikk, nesten mot alle odds, som eies av utviklings- laget. Vi har et samfunnshus, bygd i 1955, som er veldig bra og kontinuerlig vedlikeholdt siden 2007. For å si det sånn: Det har vært mye «toillprat» i Kvelia siden tidenes morgen, men det har ikke alltid kastet like godt av seg som nå, sier Einar Kvemo.

Landbruksnæring er definitivt også viktig for distrikts- utvikling, og derfor var styre- leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag invitert som foredragsholder.

I forkant av den politiske ebatten som etterfulgte seminardelen, påpekte han overfor alle politikerne i salen betydninga av en god landbrukspolitikk.

– Den er et viktig instrument som motvekt til sentral- iseringa, sier Bartnes som gledet seg til sitt første møte med Pe-Torsa utpå kvelden.