– Hun hadde veldig stor forståelse for vår sak

Reineiere fra Namdalen fikk møte FNs spesialrapportør på urfolkssaker, Victoria Tauli-Corpuz.

MØTTE FN SIN REPRESENTANT: Reindriftssamene som driver inne ved Kalvvatnan fikk møte både sametingspresidenter og FN på torsdag. Fra venstre: Sanne-Marja Utsi. sametingspresident Aili Keskitalo, Mats Kappfjell, Stein Jønsson, FNs spesialrapportør på urfolkssaker, Victoria Tauli-Corpuz og Nils Johan Kappfjell. 

arkiv

Hemavan: Under torsdagens konferanse i Hemavan i Sverige om situasjonen for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter for urfolkene i Norge, Sverige og Finland, var det flere urfolkssaker som ble løftet fram spesialrapportøren Victoria Tauli-Corpuz fra FN. En av sakene var vindkraftutbygging i Kalvvatnan.

– Det var fint å få løftet fram saken på et internasjonalt nivå, sier Nils Johan Kappfjell, som var en av flere som fikk møte FN sin representant.

Tillatelsen til utbygging av 72 vindmøller som ble gitt av NVE er klaget inn for Olje- og energidepartementet, OED. Svar derfra ventes før jul.

– Vi vet ikke hva utfallet av saken blir, så vi forbereder oss på hva som helst. Derfor var det bra å få belyst saken for FNs spesialrapportør, Victoria Tauli-Corpuz, hvor vi fikk orientere om konsekvensene av vindmølleparken.

– Hun hadde veldig stor forståelse for vår sak, og viste stort engasjement. Hun er nå kjent med saken vår.

Også sametingspresidentene fra Norge, Sverige og Finland var med på møtet.

– Det var spesielt å fortelle om vår situasjon til personer som forsto oss og som til og med kommer fra den andre siden av jordkloden, sier Kappfjell.