Bernth-Erik Øien Fossli (Ap) utfordrer Steinar Lyngstad (Sp)

– Største partiet får ordføreren

Nok en Ap-kandidat utfordrer Steinar Lyngstad som Namdalseid-ordfører

Kandidater: Steinar Lyngstad (Sp, til venstre) vil gjerne fortsette som Namdalseid-ordfører. Han utfordres av Bernth-Erik Øien Fossli (Ap). FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMDALSEID: Flere har forsøkt før uten å lykkes med å flytte Steinar Lyngstad (59) ut av ordførerkontoret.

Senterpartiet har rent flertall i sittende kommunestyre. Men Aps ordførerkandidat Bernth-Erik Øien Fossli (39) mener mulighetene er til stede ta makta i den landbrukstunge kommunen.

Ap-kandidaten er selv bonde og jobber som hjelpepleier i kommunen.


Bonde og hjelpepleier


Øien Fossli, opprinnelig fra Verdal, har lang fartstid innen politikk og fagbevegelse. Den politiske starten skjedde i Sosialistisk, men han meldte overgang til AUF i 1995.

Etter å ha bodd i Oslo og Namsos flyttet han til Namdalseid for åtte år siden sammen med Tone Beate Fossli, hun for øvrig kommunestyremedlem og kandidat til en ny periode på Sp-lista.

Øien Fossli er hjelpepleier i 60 prosent stilling, hovedverneombud i 20 prosent stilling og ellers bonde i Fosslia.


Den største blir ordfører


– Vi satser på å vinne valget, sier Øien Fossli.

Dette gjør han med utgangspunkt i avtalen om at største partiet skal være sikret å få ordføreren ved kommunevalget.

Dette prinsippet ble knesatt i 2003 og siden har det vært praktisert.

– Mitt inntrykk er at folk synes dette er ei ryddig ordning. Da unngår vi at skapes splid og vondt blod ved inngangen til en ny periode. Partiet har ikke tatt noen endelig avgjørelse, men jeg mener dette er et godt prinsipp, sier Øien Fosli.

Det samme synes sittende ordfører Steinar Lyngstad som har rent flertall bak seg i kommunestyret.

– Vi har hatt samtaler med de andre partiene om dette og inntrykket er at de andre også gjerne vil fortsette med denne praksisen, sier Lyngstad.


Enige om det meste


Det er ikke antydning til skarp ordveksling når NA møter ordførerkandidatene.

Begge vil vente med å ta standpunkt til framtidig kommunestruktur til utredningene om fordeler og ulemper er ferdige. Begge vil la folket få si sin mening gjennom ei folkeavstemning.

Begge vil prioritere utbedring av skolebygningene men ønsker også idrettshall i tilknytning til Namdalseid skole.

Utsiktene er ikke gode, men begge er positive til vindkraft på de områdene kommunen tidligere har pekt på som aktuelle, nemlig deler av Rapheia og Breivikfjellet.

Øien Fossli kan også tenke seg vindmøller på Øyenskavelen.

– Skaveren er alt berørt med veg og mye ferdsel. Jeg tror ikke reindrift og beitenæring blir negativt berørt, sier Øien Fossli.


Eiendomsskatten


Ap gikk til valg sist med løfte om å gå imot eiendomsskatt, men ble med på vedtaket. Nå der det andre toner.

– Jeg ser ikke at vi kan gjennomføre planlagte prosjekter uten eiendomsskatt. Jeg ser ikke grunn til å gå verken opp eller ned på satsen, sier Øien Fossli.

Dette er også Sps standpunkt.

– Vi ønsker ikke noen økning, sier Lyngstad.