Sjokkerende behandling

arkiv

I dagens NA presenterer vi historien om den pleietrengende kvinnen på 79 år som ble utsatt for omsorgssvikt ved Namsos Helsehus. Etter at det ble avdekket at hun hadde alvorlige liggesår, døde hun etter 14 dager. Fylkesmannen fastslår at Namsos kommune har brutt helse- og omsorgsloven. Det er svært alvorlig og beklagelig.

Etter dødsfallet klaget de pårørende til Fylkesmannen over behandlinga, eller rettere sagt; den manglende behandlinga deres mor hadde fått ved Namsos Helsehus. Fra de ansatte fikk de til stadighet høre om underbemanning, travle arbeidsdager, mange sykmeldinger blant ansatte, tida som ikke strakk til og at de ansatte gikk heim med dårlig samvittighet. De hadde heller ikke tid til å ta opp pasienter – de ble liggende i sengene.

Fylkesmannen opprettet tilsynssak og inn- holdet i deres rapport er knusende. Både til den pleiemessige og til den medisinske behandlinga. Helse- og omsorgssjef Morten Sommer beklager på det sterkeste at kommunen ikke har gitt god nok helse- og omsorgshjelp. Det er det minste han kan gjøre. Ut ifra denne saken bør rådmannen se på hvilke rutiner den administrative ledelsen innen helsesektoren jobber etter.

For denne saken kan neppe komme som en overraskelse på helselederne. Eller er det slik at de ansatte på gulvet ikke tar å si fra om arbeidsforholdene, verken til pårørende eller sine sjefer? Sommer mener at de ansatte ikke skal kommunisere ut om krevende arbeidssituasjoner til blant annet pårørende. Med klare ord: Kritikkverdige forhold skal holdes innenfor husets fire vegger. Det er betimelig å stille spørsmålet: Hvem skal de ansatte være lojale mot? De pleietrengende, som ikke er i stand til å klage, eller sine sjefer? Svaret burde gi seg selv.

De nye kommunepolitikerne i Namsos må kreve å få alle kortene på bordet. De har gått til valg på at de er garantister for en god og verdig eldre- omsorg. De må skaffe seg innsikt om problemens omfang – først da kan de bidra. Da kreves det åpenhet fra alle hold.

Vi har den største respekt for helsearbeiderne i Namsos kommune – de står på. De bidrar sammen med sine ledere til at de aller fleste eldre og pleietrengende i kommunen har en god hverdag. Det må en ikke glemme når slike saker dukker opp. Likevel er ikke alt bra – det viser denne saken med full tyngde. Dessverre.

«De må skaffe seg innsikt om problemenes omfang – først da kan de bidra.»