Lagre' trenger mer hjelp

Ungdomsklubben Lagre' lever videre assistert av frivillige – men trenger flere hjelpende hender.

FÅ, MEN ENGASJERTE: Initiativtakerne hadde håpet på større besøk, men roser entusiasmen og positiviteten til foreldre som møtte fram på Lagre' torsdag for å diskutere vegen videre for ungdomsklubben. Nå håper de enda flere vil melde seg som frivillige.foto: øivind rånes 

arkiv

NAMSOS: Etter foreldremøtet torsdag skrev åtte voksne seg inn på lista over frivillige som kan assistere klubbleder Johannes Rosenvinge på klubbkveldene.

– Det gjør at vi har dekket opp halvparten av kveldene fram til jul, sier Rosenvinge.

Nå appellerer både han og Hanne Lingen, avdelingsleder ved Namsos helsestasjon, til at flere frivillige kontakter klubblederen og melder sin interesse.

– Vi må ha minst en voksen til stede sammen med Johannes på åpningskveldene, i stor grad for å ta seg av en del praktiske gjøremål slik at klubblederen får være mest fokusert mot de unge. Det kan dreie seg om matlaging, renhold, rydding – ja, rett og slett å holde orden i sysakene, sier Lingen, som har vært leder i arbeidsgruppa som har sett på muligheten for videre drift av ungdomsklubben etter at kommunen reduserte driftsstøtten.

Gruppa har lagt fram en felles anbefaling med følgende rammer:

• Lagre' skal ha åpent fire timer på kveldstid tirsdager og torsdager

• Lokalene kan leies ut som før

• Koordinator for drift av Lagre' i 60 prosent stilling som kommunal ressurs

• Klubben trenger et sterkere frivillig engasjement fra foreldre og frivillige organisasjoner

• Familie- og ungdomsteam har temakvelder en kveld per måned

• Det skal legges vekt på sterk brukermedvirkning

For 2016 vil en videreføring slik det anbefales, forutsette at kommunestyret bevilger inntil 200.000 kroner til realistisk budsjettdekning for drift.

Rådmannen roser arbeidsgruppa, og vil vurdere de økonomiske rammene for videre drift av Lagre' ved forslag til årsbudsjettet for 2016.