DEBUTANTEN

Navn: Marit Haugum Mo. Alder: 21 Yrke: Ingeniørstudent Plassering: 6 på Sp-lista

Navn: Marit Haugum Mo. Alder: 21 Yrke: Ingeniørstudent Plassering: 6 på Sp-lista 

arkiv

Hvorfor ble det politikk?

– Jeg har vært engasjert i samfunnsspørsmål så lenge jeg kan huske, og skulle jeg være så heldig å bli valgt inn så blir det en utrolig fin sjanse til å både være med å bestemme og påvirke i den retninga jeg mener vi bør gå. Samtidig er jeg ydmyk overfor at det vil bli en tøff læreprosess, men jeg kjenner at jeg gleder meg skikkelig til at stemmene skal telles opp.

Senterpartiet, var det tilfeldig?

– Nei, det var noe jeg kom fram til etter at jeg satte meg inn i ulike partiers ståsted opp mot mine egne verdier. Sp er et parti for hele landet og som tar distriktene på alvor, og et parti hvor vi ønsker å bygge velferd og goder nedenfra og det er viktig med tanke på at folk skal kjenne at de betyr noe.

Hva engasjerer deg mest?

– Akkurat nå er det reformene, men også kampen for å bevare akuttfunksjonene ved Sykehuset Namsos. Begge deler handler egentlig om trygghet og tilhørighet på hver sin måte.

Jeg vil helst at Overhalla består som egen kommune, fordi jeg tror overhallingene og namdalingene vet best hva som er bra for oss. Men hvis det viser seg at det betyr betydelig mindre overføringer fra staten er det viktig å ikke ha låst seg helt fast i et tankesett og være motstander for enhver pris. Uavhengig av mitt syn mener jeg vi må ha folkeavstemninger om disse spørsmålene slik at innbyggerne faktisk blir hørt.

Har du tid til noe annet?

– Nå skal jeg komme i gang med ingeniørstudiene og forhåpentligvis politikk framover, men jeg er veldig glad i friluftsliv og valgte Trondheim som studiested slik at jeg kunne reise heim for å bruke naturen i Namdalen. Etter å ha bodd både i Nord-Norge og Oslo er jeg blitt enda sikrere på at Overhalla er det beste stedet som finnes, og det vil jeg absolutt være med å bidra til at det fortsatt skal være.