Storinnrykk i Namdalen i februar/mars

Gigantøvelse i 2016

Mellom 15.000 og 16.000 soldater rykker inn i Namdalen til den gigantiske vinter-øvelsen "Cold Response 2016".

FRAMRYKKING: I februar og mars blir det stor militær aktivitet i Namdalen i forbindelse med Cold Reponse 2016. Her fra øvelsen Battle Griffin. hvor stridsvogner er under framrykking. 

INFORMERTE: Oberst Ebbe Deraas i HV-12 og oberstløytnant Lars Petter Kolle i Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) hadde ei orientering om den store vinterøvelsen tirsdag. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Det er et voldsomt system som rulles ut. Etter planen skal det delta 10.500 i landoperasjoner, i tillegg kommer Luftforsvaret, Sjøforsvaret og andre, som spesialstyrker. Til sammen blir det cirka 15.000. Anslagsvis vil 15 nasjoner delta i øvelsen, sier oberst Ebbe Deraas i HV-12 og oberst- løytnant Lars Petter Kolle i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NA.


Orientering


Tirsdag ble lokale sivile myndigheter, etater og foretak informert om øvelsen som skal gjennomføres i februar og mars neste år.

– Trøndelag er et utmerket sted å ha øvelse i forhold til å trene og øve på komplekse systemer. Kjerneperioden blir 1. til 9. mars. Men allerede fra 10. februar og til midten av mars vil det være aktivitet i dette området, sier Deraas. Som sjef for Trøndelag Heimevern- distrikt vil han være territorialsjef under storøvelsen.

Hensikten med møtet i Samfunnshuset i Namsos var å orientere om øvelsen.

– Det er samarbeid som skal til for å få det best mulig. Det er tullete å ikke se til hvordan det ble gjort i 2005. Vi klarer ikke å få til dette uten at dere bidrar, sier Kolle, som er øvings- planlegger ved FOH.

Målet er at kommunene skal kunne forberede seg på å være «vertskap» for soldater fra opptil 15 Nato-nasjoner og andre allierte. HV-12 vil senere på året også arrangere informasjonsmøter for publikum.

– Kjerneområdet for øvelsen blir aksen fra Steinkjer til Høylandet, avgrenset til Flatanger og Lierne i bredde, opplyser Kolle.

– Det blir landgangsoperasjoner med amerikanere, nederlendere, briter og noen norske kystjegere nord for Namsos og Flatanger/Lauvsnes-området, sier Kolle.

– Namsos Havn kommer til å bli brukt i forbindelse med maritime operasjoner. Havbruk er vi veldig oppmerksom på. I Flatanger er det ei utfordring. Men vi er helt sikker på at vi skal få det til, tilføyer Deraas.

Øvelsen blir ledet av Forsvarets operative hovedkvarter med deltakere fra Nato-land og andre samarbeidspartnere. Øvelsen vil foregå både på land, til sjøs og i lufta.

Cold Response 2016 er en norskledet vinterøvelse med hovedaktivitet rundt Midt- Norge. På disse nasjonale øvelsene inviterer Norge allierte og andre nasjoner til å delta.

Norge er ledende innen vintertjeneste i Nato og har lang og bred erfaring innen fagfeltet (COE CWO).

"Kjerneområdet for øvelsen blir aksen fra Steinkjer til Flatanger".

Lars Petter Kolle
oberstløytnant FOH

Sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter er Officer Conducting Exercise (OCE) for øvelse Cold Response 2016 (CR-16).

CR-16 er den største øvelsen i Norge kommende år med bred nasjonal og internasjonal deltagelse.

Forberedelsene til øvelsen medfører omfattende planleggingsprosesser med mange involverte ledd, en rekke planleggingsmøter og konferanser.

– Detaljene vil være spikret i januar. Da er øvelsen låst. Men det er masse løse detaljer ennå, sier Kolle.

Norge har tradisjon for å gjennomføre vinterøvelser. De årlige vinterøvelsene legger forutsetningene til rette for å trene- og øve sammen med utenlandske styrker – i en fellesoperativ ramme – under svært krevende vinterforhold.

– Vi er ikke herre over været, vi må ta det vi har, sier Kolle.


Hovedhensikt


Hovedhensikten med vinter- øvelsen er å øve høyintensitet krise- og krigsoperasjoner under vinterforhold med fokus på treningsutbytte på taktisk nivå.

Norge har hatt et godt samarbeid med allierte og andre nasjoner når det gjelder militær trening og øving i Norge. Utenlandsk trening i landet gjør at andre nasjoner blir kjent med våre spesielle og ikke minst krevende utfordringer og problemstillinger.

Vinterøvelsene viser at Norge kan operere sammen med sine internasjonale partnere under krevende klimatiske forhold. Det å operere under krevende norske vinterforhold gir alle et øvingsutbytte som også er relevant i forhold til utenlands- operasjoner.

– Vi skal minimere enhver mulighet for at det skal gå galt. Det er ambisjonen. Men vi kan ikke gi garantier om det, sier oberstløytnant Kolle.

– Folk gleder seg til å komme på besøk. De ser fram til det.