NAMSOS

Til statsadvokaten

Voldsvideo-saken fra Namsos oversendes til Statsadvokaten for påtalemessig avgjørelse i september.
arkiv

NAMSOS: Da saken ble offentliggjort – først i NA – i sommer, rystet den hele landet. Nå opplyser lensmann Stein Erik Granli i Namsos og Fosnes at etterforskninga av saken er i sluttfasen.

– Avhørene er i det store og hele gjennomført. Det mangler bare noen småting før etterforskninga er over, og vi satser på å sende saken over til politijuristen med det første, sier Granli.

Politijurist Silje Valstad ved Nord-Trøndelag politidistrikt opplyser at siktelsene mot de fire involverte ungguttene vil bli vurdert snart.

– Herfra sendes en innstilling til Statsadvokaten som påtalemyndighet. Dette er en prioritert sak fra vår side, sier hun.