Vil styre Overhalla videre

Per Olav Tyldum har så vidt blitt varm i trøya etter fire år som ordfører.

VIL FORTSETTE: Per Olav Tyldum (Sp) har et sterkt ønske om å fortsette i som ordfører, han synes fortsatt han har mye ugjort i politikken. 

arkiv

Overhalla:– Blir det et personvalg i Overhalla?

– Om ikke direkte et personvalg så kanskje et valg av lederstil. Ragnar (Prestvik, varaordfører) og jeg er nok ganske forskjellige i måten vi arbeider på, men et kommunevalg handler i ganske stor grad om hvem man ønsker skal ta plass i kommunestyret, sier ordfører Per Olav Tyldum (Sp).


Satser på gjenvalg


Etter fire år som ordfører har han blitt varm i trøya, og vil gjerne fortsette å lede kommunestyret inn i det som kan bli en svært krevende periodene for å bevare lokaldemokratiet, lokalt selvstyre og sikre medvirkning.

– For meg er ordførerrollen delt. Den ene oppgaven er å være ombudsmann for alle innbyggerne i Overhalla, snakke Overhallas interesser, også i saker hvor jeg er i mindretall, og sørge for at de vedtakene kommunestyret har fattet faktisk blir satt ut i livet. Den andre har vært å jobbe lokalt og regionalt for at Senterpartiets politikk i størst mulig grad skal være retningsgivende for utvikling av kommunen både alene og som en del av Namdalen, sier han.

– Er Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Overhalla for like politisk til at det gjør noen forskjell?

– Vi kan nok oppfattes som like på mange områder, men det går nok i første rekke på at vi samarbeider godt om de sakene som går på utvikle kommunen og tilbudet til innbyggerne. Men når det gjelder grunnleggende verdier og politiske spørsmål er vi forskjellige.

– Hva får deg til å satse på fire nye år.

– Fordi jeg har veldig lyst. Jeg vil jobbe videre for at folk både i og utenfor kommunen skal se opp til Overhalla for den måten vi driver kommunen på, til de løsningene vi velger både når det gjelder å ta i bruk kompetanse og teknologi og hvordan vi tenker omkring miljø og mennesker. Slik at Overhalla blir en kommune andre vil samarbeid med.

– Samarbeid ikke sammenslåing?

– I utgangspunktet vil vi at Overhalla skal være egen kommune, men det kommer an på hvilke økonomiske forutsetninger vi får med det nye inntektssystemet for kommunene som blir lansert neste år. Slik at å gi noe svar hogd i stein uten å kjenne forutsetningene blir feil.

Men han er tydelig på at per i dag er han ikke for sammenslåing.

– Så langt er hele reformen et horribelt magaplask. Jeg mener det er mer å hente på å videreutvikle kommunene, og ikke slå oss i hjel med organisering.


Folkehelse og næring


– Hva brenner du for?

– Må jeg velge, så er det nok folkehelse og næringsutvikling. Vi har alle naturlige forutsetninger for å leve et godt liv i Overhalla og rikelig med muligheter for fysisk aktivitet. Det er viktig, men folkehelse handler om mer enn å springe i fjellet, eller jogge på asfalten. Folkehelse handler også om et rausere samfunn, hvor vi har råd til å ta oss av de svakeste og bidra til at alle kan leve et godt liv.

Ordføreren bretter bokstavelig talt opp ermene, engasjementet ligger utenpå skjorta.

– Jeg er oppriktig stolt over at et samla kommunestyre sa ubetinget ja til å bosette syriske flyktninger som en av de første kommunene her i landet, sier han på innpust.

– Du nevnte næringsutvikling?

– Senterpartiet skal ikke drive næringsutvikling, men i kommunestyret skal vi legge til rette for at handel, reiseliv, industri og landbruk får trygge rammer. Vi skal legge til rette infrastruktur som gjør Overhalla til en attraktiv kommune å bo og jobbe i, og ikke minst vi skal sørge for at barn og unge har trygge oppvekstmiljøer, sier ordføreren.