Sp-lederen ble informert om prosjekt Fjellandbruket og frivilligheten

– Imponerende satsing

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er imponert over det som skapes gjennom prosjekt på Fjellandbruket som han var med på å dra i gang.

IMPONERENDE: Prosjekt Fjellandbruket har virkelig gitt resultater, konstaterer (fra venstre) fylkesleder og fylkesrådslederkandidat Tomas Iver Hallem, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og ordførerkandidat Odd Inge Myrvold på befaring i nyfjøset som Siv Anita Lindsetmo og Øyvind Skarstad snart kan ta i bruk på Trones. FOTO: BJØRN TORE NESS 

GLEDE: Det er ikke mye som gleder et Sp-hjerte mer enn å se flotte nyfjøs, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var i perlehumør. FOTO: BJØRN TORE NESS 

FRIVILLIGHETEN: Senterpartiet har fått gjennomslag for full momskompensasjon, noe som betyr mye for utbygginga på Bjørgan. Fra venstre Erlend Malmo (leder Gong IL, langrenn), Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Jorunn Lilleslett (langrennsgruppa), fylkesleder Tomas Iver Hallem, ordførerkandidat Erik Seem, Håvard Overland (Snåsa skiskytterlag), Kjell Tyldum (skiskytterlaget) og Ingrid Bruce (langrennsgruppa). FOTO: PRIVAT 

arkiv

NAMSSKOGAN/GRONG: – Det er kjempeartig å være her. Jeg blir glad over å se hvordan det satses, sier Trygve Slagsvold Vedum etter besøk på Trones.

Der fikk Øyvind Skarstad vist fram nyfjøset som snart er klart til å tas i bruk. 77 melkekyr og en kvote på 400 tonn skal dekke investeringa på vel sju millioner.


– På tross av Listhaug


– Vi bygger ikke på grunn av, men på tross av landbruks- minister Listhaug, sa Skarstad.

Men Sp-lederen beroliger de som er bekymra for framtida.

– Den blåblå regjeringa har ikke fått gjennomført sin landbrukspolitikk. Flertall i Stortinget har stanset de dramatiske forslagene. Nå er det bare å holde ut til valget i 2017, sier Vedum som tror på regjeringsskifte og et mer landbruksvennlig Ap.

Skarstad har tått i spissen for Fjellandbruket som har resultert i storsatsing på landbruket i Indre Namdal.

Som landbruksminister var Slagsvold Vedum på å dra det hele i gang i Lierne for to år siden.

Målet har vært 20 nye fjøs, en million tonn i økt melke- produksjon i Namsskogan, Røyrvik og Lierne og 100 tonn økt kjøttproduksjon med samlet investering på 62 millioner.

– Vi er kommet langt på å nå målene, sier Skarstad som er leder i Namsskogan Sp.

Ordførerkandidat Odd Inge Myrvold benyttet anledninga til å rose Skarstad for innsats og stå-på-vilje.

– Skole og eldreomsorg er viktig. Men aller viktigst er grynderskap og nærings- utvikling slik at folk har arbeid og kan bo i kommunen, mener Myrvold.


For frivilligheten


Fra Trones dro Sp-lederen og hans følge, med blant andre fylkesleder Tomas Iver Hallem, til Bjørgan for å se på stor- satsinga med arenaer og løyper for langrenn og skiskyting.

Ildsjelene i Grong IL langrenn og Snåsa skiskytterlag roser Senterpartiet for at de fikk flertallet i Stortinget med på endringer i reglene med forutsigbar momskompensasjon ved investering i anlegg.

Ordførerkandidat Erik Seem understreker viktigheten.

– Det dreier seg om lite penger for staten. Men det har veldig mye å si for aktiviteten i lag og foreninger og samfunnet får veldig mye igjen gjennom enorm innsats fra frivillige, konstaterer Seem.