Uenighet om skole og kommunesammenslåing

Ap mot Sp om makta i Nærøy

Det er først når kommunestruktur og synet på grendeskoler at Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Nærøy skiller lag.

ENIGE OM DET MESTE: Mest temperatur blir det når ordførerkandidatene Steinar Aspli (til venstre) fra Sp og Lars Fredrik Mørch (Ap) skal snakke om grendeskoler. 

arkiv

Kolvereid: Selv om det finnes sjanser for at en outsider kan gjøre et brakvalg i Nærøy, er oddsene mest i favør for at enten sittende ordfører Steinar Aspli fra Senterpartiet eller kandidat for Arbeiderpartiet Lars Fredrik Mørch blir ordfører de neste fire årene.

– Det er lite som skiller oss i lokalpolitikken. På de aller fleste områdene er vi enige om en felles veg. For eksempel så stemmer vi likt i de fleste saker som angår helse, sier Steinar Aspli.


Skole og skolestruktur


– Slik jeg har oppfattet det så er det stor enighet om behovet for en skole med god kvalitet. Det som skiller oss er vektlegging av betydninga av grendeskoler, sier Aspli.

Ap gjennomførte tidligere i år en undersøkelse blant nesten 500 nærøyværinger, og da var det veldig mange som hadde godt læringsmiljø og godt fagmiljø som det viktigste punktet under skole.

– I høringa som er ute nå om skolestruktur, er det ei anbefaling om at skoler bør minst ha tredeling for at de skal være fullgode. Samtidig er det stadig nye krav om læremiljø som blir ei utfordring for små grendeskoler, sier Mørch.

Aspli mener at lange reiseavstander fort vil bli ei utfordring hvis skoler skal legges ned.

– Ap vil møte et problem med sin tenking i forhold til skysstid. Det skal tross alt være tid igjen til læring når du er ferdig med bussturen, sier han.

– Det er ikke noe problem hvis vi ser på alternative skyssmetoder. Kjører man en stor buss som skal inn i hver krok tar det tid. Men med en fleksibel skyssordning med flere små busser kan man holde skysstida inn til Kolvereid på et akseptabelt nivå, mener Mørch.

Det tror Aspli er vanskelig å få gjennomslag for.

– Det er fylkeskommunen som betaler mye av skoleskyssen, og de betaler rimeligste måte. Det er en stadig krangel mellom kommunene og fylkeskommunen for å få tilrettelagt skoleskyss, men det ender ofte opp med at kommunene selv må betale alle tilbud ut over den store bussen som bruker lang tid, sier Aspli.

Når det gjelder plassering av ny barneskole på Kolvereid etter brannen, er de samstemte.

– Vi er enige om at den bør plasseres i området ved ungdomsskolen, sier de begge to.


Kommunereform


Større forskjeller blir det når det er snakk om kommunereform.

– Vi er åpne for en kommunereform, og går inn i prosessen med åpne øyne og uten skylapper, sier Mørch.

Fra Senterpartiet og Aspli er det litt mer skepsis.

– Vi er i utgangspunktet kritisk. Men under gitte forutsetninger kan det være aktuelt å se på en kommunesammenslåing, sier Aspli – uten å presisere disse forutsetningene ytterligere.