Femte ras på seks år

Nok en gang har det gått et steinras fra vegskjæringa og inn på vegen mellom Kongsmoen og Foldereid.

STADIG NYE RAS: Nesten hvert år går det ras inn på vegen mellom Kongsmoen og Foldereid. Dette raset gikk natt til tirsdag. 

FEM PÅ SEKS ÅR: Dette raset gikk på samme vegstrekning i 2013. 

NOK ET RAS: Dette raset gikk også i 2013 på den rasutsatte strekninga mellom Kongsmoen og Foldereid. FOTO: HANNE AARMO 

arkiv

Kongsmoen: Steinraset som delvis havnet inn på Fv. 17 mellom Kongsmoen og Foldereid natt til tirsdag var det femte steinraset på seks år på den 2,2 mil lange vegstrekninga.

I tillegg gikk det i 2013 et snøsørperas som delvis blokkerte vegen.

– Dette er et område med bergarter som lett kan rase ut, sier Svein Willy Aglen i Statens vegvesen.

Raset denne gangen gikk om natta. Politiet fikk varsel om stein i vegbanen litt over klokka 04.00.

Vurdert av geolog


– Tirsdag hadde vi geolog på plass for å vurdere fjellet rundt rasstedet. Geologen sjekket om det var fare for flere utglidninger når vi skal begynne arbeidet med å fjerne stenen, sier Aglen.

Folk på stedet har sett mer stein som henger i samme område, og vi må være sikre på at disse ikke kommer glidende når tungt maskineri settes i sving for å fjerne raset.

Blant annet er det minst ei stor steinblokk i raset som må fjernes.

– Den må deles opp før vi klarer å fjerne den. Da må vi være sikre på at det er trygt for dem som skal gjøre den jobben, sier han.

Aglen regner med at den jobben starter på onsdag.


Gjort sikringsarbeid før


I 2014 ble det utført sikringsarbeid flere steder på denne strekninga.

– Det er også planer om at det skal gjøres tiltak i 2016. Hvor omfattende disse blir er ennå ikke avklart, sier Aglen.

Men Statens vegvesen har ikke midler til å sikre alt som kan være potensielt farlig.

Det er mange områder i Trøndelag som har behov for rassikring, og penger til å utføre arbeidet er bestandig begrenset.

De fleste rasene som har gått på og langs Fv. 17 mellom Kongsmoen og Foldereid har havnet i grøfta.

– På denne strekninga er det heldigvis god avstand mellom fjellet og vegskuldra på de mest rasutsatte plassene. Det betyr at raset i hovedsak blir liggende utenfor vegen slik som i dette tilfellet. Steinen som havnet inne på vegen falt ikke rett ned, men sprutet fra grøfta, sier Aglen.

I dette tilfellet så ble raset ganske sikkert utløst av det kraftige regnet som har vært. Det lagdelte fjellet sprekker opp med issprengning på vinteren, og blir ustabilt slik at regn kan utløse ras.