Torgeir Strøm, Siv Furunes

Kvalitetsløft er nødvendig

Mer kvalitet: SV i Nord-Trøndelag er opptatt av å styrke innholdet i både skole og barnehage i sitt partiprogram. De går til valg på en rekke punkter som skal føre til et kvalitetsløft . FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

Kunnskap, sosial læring og trivsel er kjernen i barnehage og skole. Her skal barn fra alle sosiale lag møtes, uavhengig av religion og hudfarge. Alle barn skal bli sett og få utfordringer og hjelp ut fra sine sosiale og faglige ferdigheter. SV har vært pioneren for å få til barnehage for alle barn, og har hele tida vært i fremste rekke i diskusjonen om kvalitet og trivsel i framtidas barnehage og skole.


Det er viktig at barn lærer seg å lese, skrive, regne og får digital kunnskap. Men sosiale ferdigheter, medmenneskelighet, demokratiforståelse, kreativitet, praktiske ferdigheter, kunnskap om mat og helse er også en viktig del av barnehage og skole. Vi må aldri glemme helheten. Barnehage og skole skal, i samarbeid med heimen, både utdanne og danne. Samfunnet er i stadig endring. Det samme må barnehage og skole være.

For å få til et kvalitetsløft i barnehage og skole må barna trives og lærerne og andre ressurspersoner må få gode arbeidsvilkår. Stat og regjering er ikke troverdig med sitt prat om økt kvalitet i barnehage og skole før de øker de økonomiske tilbakeføringene til kommuner og fylkeskommuner. SV vil et kvalitetsløft i barnehage og skole:

 • Flere lærere og andre ressurspersoner i barnehage og skole. Innfør bemanningsnorm.
 • Godt vedlikehold av bygninger og ventilasjon.
 • Økt bruk av naturen som kreativ læringsarena.
 • Dyr skolefritidsordning (SFO) må inn i gratis skole.
 • Gradvis innføring av gratis barnehage (5-årsplan).
 • Ett sunt måltid om dagen.
 • Trygg veg til barnehage og skole = god folkehelse.
 • Barnehage og skole der barna bor. Nei til sentralisering.
 • Nei til privatisering av barnehager og skoler.
 • Økt satsing på oppdatering, etter- og videreutdanning.
 • En tillitsreform der lærere får være lærere, og ikke byråkrater.
 • Alle voksne må ha kunnskap og oppdatering på mobbing.
 • Ansatte i barnehage og skole fortjener økt lønn og god pensjon. Slå ring om sentrale og kollektive lønnsavtaler.