Mer spennende

Førstegangsvelgerne ved valget 2015 i Nærøy var ett år gamle da Steinar Aspli fra Senterpartiet ble ordfører første gang. Politikerveteranen fra Gravvik var varaordfører da han overtok klubba fra Hans Mo. Siden har vel ingen motkandidat i realiteten truet herr Aspli, ei heller Senterpartiet som kommunens største parti.

HET SAK: Skolestruktur står på dagsordenen til nye Nærøy kommunestyre allerede i høst. Oplø oppvekstsenter (bildet) er blant de truede skolene. 

arkiv

Kolvereid: Tradisjonelt har Senterpartiet og Arbeiderpartiet vekslet på å være Nærøy kommunes største parti opp gjennom tidene. Siden kommunesammen- slåinga 1. januar 1964 er det bare Kristelig Folkeparti som har hatt ordførervervet utenom de to store partiene.

Mens Steinar Aspli har vært ubestridt toppkandidat for Sp de siste fire periodene, har største utfordrer Ap forsøkt å utkonkurrere sittende ordfører med flere motkandidater. Ved siste valg sto Roger Lundin øverst på Ap-lista, tidligere har Per Helge Torstad gjort et par forsøk på å detronisere Aspli. Ingen av dem har lyktes. Aspli og Sp fikk ti representanter i kommunestyret inneværende periode. Arbeiderpartiet fikk sju, men ordføreren fikk fornyet tillit gjennom støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti.

Mange hadde ventet at hovedutfordrer Arbeiderpartiet for første gang ville komme med en kvinnelig toppkandidat ved høstens valg. Derfor kom det som en liten overraskelse for mange da Lars Fredrik Mørch ble presentert som toppkandidat i vinter.

Mørch er opprinnelig viknaværing og et ubeskrevet blad i nærøypolitikken. 41-åringen er likevel blitt et kjent navn i kommunen gjennom sin jobb i innvandringstjenesten. Ordførerkandidaten har gjort en formidabel jobb som har gitt Nærøy meget høy status som en mønsterkommune for integrering. Det er derfor liten tvil om at Lars Fredrik Mørch nyter stor tillit blant nærøyværingene. Derfor kan det bli et mer spennende ordførervalg enn foran de siste periodene.

Stor tillit nyter imidlertid også sittende ordfører Steinar Aspli. Ordførerveteranen framfor noen i Namdalen nyter respekt for sin samvittighetsfulle jobb i disse 17 årene i alle leire, både i og utenfor egen kommune. Uansett ser vi ingen andre opplagte ordførerkandidater i Nærøy enn Aspli og Mørch. Kampen vil avgjøres av hvilke konstellasjoner i kommunestyret som vil støtte de to kandidatene når resultatet er klart. For begge partiene vil trolig trenge støtte for å ta makta. Om da ikke joviale og trygge Rune Arstein fra Høyre eller andre kan seile opp som kompromisskandidater?