Vil ha bybuss fra Skage

Sp i Overhalla og SV i Namsos vil ha samarbeid på tvers av kommunegrensene for å få til et bedre busstilbud.

KOLLEKTIVSATSING: Ordfører Per Olav Tyldum i Overhalla og varaordfører i Namsos, Kjersti Tommelstad vil gå sammen om å få bedre bussforbindelse mellom Skage og Namsos. 

arkiv

Skage: – Vi har et felles mål om økt satsing på kollektivtrafikk, og synes at en «bybussforbindelse» mellom Skage og Namsos kan være et bra sted å begynne, sier ordfører Per Olav Tyldum (Sp) i Overhalla og varaordfører Kjersti Tommelstad (SV) i Namsos.


Tida er moden


Det startet som en prat under et samkommunemøte, og nå mener de to politikerne at tida er moden for å få i gang et prøveprosjekt. Stikkordene er bedre og hyppigere kapasitet morgen og ettermiddag, og senere kveldsavganger i begge retninger.

Både Senterpartiet og SV har programfestet økt kollektivsatsing.


Miljøvennlig alternativ


– Hvorfor akkurat denne strekninga?

– For å lette trykket på skolebussene, vi vet at folk har blitt stående igjen på grunn av fulle busser om ettermiddagen, samtidig får vi et miljøvennlig tilbud til pendlerne, og legger til rette for at folk i alle aldre kan ta bussen for å benytte seg av kultur- og fritidstilbud på tvers av kommunegrensene på ettermiddag og kveld, sier Tommelstad.

– Overhalla kommune har økt kollektivsatsing som en del av den vedtatte klima- og miljøplanen, slik at for oss er dette en mulighet for å få til et godt samarbeidsprosjekt som handler om miljø og trafikksikkerhet på tvers av kommunegrensene, sier Tyldum.

– Har dere penger til å løse billett?

– Tanken er at dette kan bli prøveprosjekt i samarbeid med fylkeskommunen, Trønderbilene, Statens vegvesen og kommunene. Og vi bør ha ambisjoner om å prøve ut mer miljøvennlige løsninger som for eksempel biogassdrevne busser, mener de to.

– Når går den første bybussen?

– Så snart vi får et konkret prosjekt, vi ta initiativ for at dette skal skje ganske raskt, sier Tommelstad og Tyldum.