– Ikke riktig å avvikle fylket nå

Frp vil avvikle fylkeskommunen, men vil ikke slå sammen Nord-Trøndelag med Sør-Trøndelag.

SP-VENN: – Sp og Frp har mange felles standpunkt om fylket, NTE og rovdyr, sier Stein Stein Arve Torgnesøy. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

STEINKJER: Frps nye listetopp, Stein Arve Torgnesøy tar både et prinsipielt og pragmatisk utgangspunkt

– Sammenslåing nå fører til at det nordtrønderske eierskapet i NTE settes på spill. Det tar vi ikke sjansen på.

Ved eventuell sammenslåing så skal eierskapet i NTE fordeles på kommunene i Nord-Trøndelag.

– Hva er største utfordringa for fylkeskommunen?

– Det er å sikre egen legitimitet. Fylkeskommunens tre store oppgaver – utdanning, veg/samferdsel og tannhelse.

Jeg synes ikke at fylkeskommunen er en god vegeier med tanke på rotet omkring Fv 17. Det har tatt bort all fokus på andre samferdselsprosjekt.

Heller ikke fagopplæringa innen utdanning er godt ivaretatt. Fylkeskommunen klarer ikke å tilby det markedet etterspør.

Hvem vil du samarbeide med i fylkestinget?

– Jeg er demokrat og tilhenger av at velgerne skal bli hørt. Jeg er ikke innstilt på sjakkspill der vinneren tar alt, slik Høyre og Ap har gjort.

Frp har tradisjonelt valgt ikke-sosialistisk. Sp og Frp har mange sammenfallende standpunkt både med fylket som egen enhet, NTE og rovdyr.