GRONG

Ja til konsesjon

arkiv

Formannskapet i Grong har gitt Ivar Grong konsesjon på kjøp av eiendommen Fossland. Eiendommen er på 5.200 dekar, hvorav 125 dekar er fulldyrket, ti dekar er beite, 2.892 dekar er produktiv skog og 2.200 dekar er annet areal. Kjøperen skal benytte eiendommen som tilleggsjord til sin eiendom i Grong, samt drive utleie av bolig og salg av jakt og fiske. Selger er Svein Terje Fiskum og avtalt kjøpesum er på 3,4 millioner kroner.