Vakker – men uønsket

Fremmede arter som utkonkurrerer våre stedegne arter får et stadig større fokus. I alle kommunene i Namdalen jobbes det iherdig for å bli kvitt så mye som mulig.

SPRER SEG FORT: Den uønskede arten kjempespringfrø spytter frøene sine seks til sju meter fra morplanten. Det gjør at den sprer seg fort. Men vakker der den. 

arkiv

Kongsmoen: Et paradoks med mange av disse skadelige artene som vi ikke vil ha i vår natur, er at de veldig ofte er spredt fra hager.

– Hadde du spurt meg for et par år siden, hadde jeg tvilt på om vi har en sjanse til å vinne kampen mot disse forvillede hageblomstene. Men nå har vi utviklet metoder både for registrering og for bekjempelse, og nå har jeg virkelig tro på at denne kampen skal vi vinne, sier viltforvalter Paul Harald Pedersen hos Fylkesmannen som er koordinator for bekjempelsen i Nord-Trøndelag.

Fylkesmannen koordinerer arbeidet, men det er mange involverte parter som jobber mot et felles mål.

– Statens vegvesen er tungt inne i denne jobben, og vi har med Miljø- og klimadepartementet, Jernbaneverket, kommunene og Hageselskapet i Nord-Trøndelag. Siden oppstarten av bekjempelsen startet i 2012, har aktiviteten økt år for år.

– Vi håper på enda mer penger neste år slik at vi får intensivere kampen enda mer.


Livskraftige arter


Pedersen trekker fram fire arter som er viktige å bekjempe i vår stedlige flora.

Hagelupin

Innført fra Nord-Amerika som hageplante

Først registrerte spredning i 1913.

Sprer seg stadig raskere.

Bekjempes med klipping og slått i juni. Behandles med plantevernmiddel i august.

Slirekne

Fellesbetegnelse på tre ganske like arter. Kjempeslirekne, parkslirekne og en hybrid av disse.

Kan bli to til fire meter høy.

Regnes som verdens mest problematiske fremmede art å bekjempe.

Selv den minste plantedel kan føre til spredning.

Allelopatiske egenskaper. Det vil si at planten skiller ut et stoff som hemmer vekst til andre planter.

Parkslirekne forvillet til naturen i 1910.

Bekjempes ved å kappe ned planten i juni. Da blir alt biologisk materiale liggende igjen på stedet for å hindre spredning. Sprøytet med glyfosat i august.

Kjempespringfrø

Mellom 1,5 og tre meter høy.

Innført fra Himalaya der den vokser mellom 1.800 og 4.000 meter over havet.

Blomstrer sent på året.

Dokumentert forvillet i 1940.

Sprer seg ved at frø skytes seks til sju meter ut fra blomsten. Bekjempes med håndplukking av blomst før den får skutt ut frø.

Skogskjegg

50-100 prosent utvidelse av vekstområde hvert tiende år.

Innført fra Asia, Nord-Amerika og Sør Europa.

Bekjempes med sprøyting med glyfosat.

Disse artene, og en del andre, vil Paul Harald Pedersen gjerne ha vår hjelp til å bekjempe.

– Hageeiere og friluftsfolk som ser disse bes varsle kommunen. De har folk som vet hva dette dreier seg om, og kan bidra med råd og hjelp.

Nå i første omgang er bekjempelsen konsentrert langs veger og jernbane, men et prosjekt i Meråker der hele kommunens areal gjennomgås, vil danne grunnlaget for en totalbekjempelse av disse svartelista artene.