Høy temperatur da Tomas Iver Hallem (Sp) møtte Anne Marit Mevassvik (Ap) på fylkesrådslederens kontor

– Sp vil bygge mur rundt fylket

– Senterpartiet slår ikke ring om Nord-Trøndelag. De vil bygge en mur!

UENIGHET: – Vi vil utrede og så ta standpunkt til eventuell sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag, sier Mevassvik. – Vi mener at nordtrønderne er best tjent med at fylket består som egen enhet, sier Tomas Iver Hallem. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

STEINKJER: Anne Marit Mevassvik var på hugget da hun møtte Sps listetopp og fylkesrådslederkandidat på sitt kontor i Fylkets Hus.

Temperaturen var til tider meget høy.

Mevassvik mener at Sp-topp Hallem feilinformerer om Aps politikk når det gjelder framtida for Nord-Trøndelag og eierskapet til NTE.

Karakteristikkene av Sp kommer som svar på spørsmål fra NA om hva som skiller Ap og Sp.

– Ap vil ikke bygge mur, men trekke resten av verden nærmere Nord-Trøndelag. Våre ungdommer orienterer seg internasjonalt fra første tastetrykk. Næringslivet vårt kjenner verken fylkesgrenser eller landegrenser, ikke kunnskapsmiljøene våre heller.

Sp sin hermetisering av Nord-Trøndelag gir ikke vekst og utvikling, hevder Mevassvik.


– Ikke murbyggere


Hallem er ikke så krass i sine kommentarer.

– Vi har ulike svar på utfordringene. Vi mener at nordtrønderne er best tjent med at fylket består som egen enhet.

– Mevassvik hevder at dere er murbyggere?

– Nei. Vi bygger ikke mur men har andre svar på hvordan vi best utvikler fylket. Vi har nå ei regjering med en kongstanke om å sentralisering. Det vil Sp kjempe imot, fastslår Hallem.

De er åpenbart uenige i spørsmålet om sammenslåing av Sør- og Nord-Trøndelag.

– Vi vil utrede dette og så ta standpunkt til eventuell sammenslåing, sier Mevassvik.

– Det virker som du alt har tatt standpunkt for sammenslåing, svarer Hallem med henvisning både til fylkesrådslederens taler og uttalelser.

– Du vil ikke engang utrede hva som tjener nordtrønderne. Du vil uansett at Nord-Trøndelag skal bestå som eget fylke, repliserer Mevassvik.


Skylder på regjeringa


Men de to virker å være enige om videregående skoler.

– Vi har nylig vedtatt å beholde dagens skoler. Ingen skal legges ned. Men med redusert elevtall må vi tilpasse tilbudet ved den enkelte skole, sier Mevassvik.

– Vi skal beholde dagens skoler, men vi må dimensjonere etter økonomi og elevtall, sier Hallem.

Nord-Trøndelag fylkeskommune mister minst 100 millioner kroner i overføringer de neste årene. Dette fører til kutt også på fylkesvegene. Løftet om at alle fylkesveger skal få asfalt innen 2020 kan neppe oppfylles.

– Vi må innse at dette løftet ikke er mulig å nå med de økonomiske rammene vi får, sier Hallem.

Begge er for øvrig enige om at dagens regjerings må få avløsning ved valget om to år.

– Vi må få ei regjering som ønsker at det regionale nivået skal bestå og viser dette i praksis gjennom tildeling av oppgaver og midler, mener Mevassvik.