– Stopp Fv 17-prosjektet

Frp-topp Per Sandberg vil stanse Fv 17-prosjektet for å få utredet alternativ uten bruk av bompenger.

STOPP: – Bomvegprosjektet må stanses. Fv 17 må bli riksveg og overføres til staten, mener Per stortingsrepresentant Per Sandberg som vil ta dette om med samferdselsministeren. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Frps nestleder som har vært leder av Stortingets transportkomité, vil ta kontakt med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Sandberg har åpent linje til partifellen og regner med å bli lyttet til.

– Jeg registrerer at næringslivet og kommuner mener at nytten ikke står i noe forhold til kostnaden med bompenger. et må vi ta på alvor, sier Sandberg.

Sandberg ble informert om Fv 17-prosjektet under et møte på Toyota Norvik i Namsos av blant andre Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad.

Frps fylkesleder Einar Almås og listetopp Stein Arne Torgnesøy fulgte opp.

Varaordfører Kjersti Tommelstad (SV) hengte seg på og argumenterte mot bompenger på et prosjekt med liten nytte i forhold til kostnad.

Bompengesøknaden betyr innsparing på fem kilometer mellom Steinkjer og Malm og bare en halv kilometer Namdalseid-Steinkjer. Men det vil koste cirka det samme for bilistene.

– Dette virker merkelig. Jeg skjønner at næringslivet reagerer, sier Sandberg.

Frp har for lengst foreslått at Fv 17 skal tilbakeføres til staten og gjøres til riksveg. Dette er Sandberg enig i.

– Jeg var imot at Rv 17 skulle overføres til fylkeskommunene, påpeker Sandberg.

Frp-toppen mener et forslag om å bruke pengene på ny veg fra Bangdalen til Hammer på E E6 i Snåsa er interessant.

Dette ble lansert på møtet i Namsos.

– Jeg liker store tanker og planer. Litt mer sunnmørsk innstilling. Det har vi altfor lite av i Trøndelag, mener Sandberg.

  • Les også:

    Vil fatte hastevedtak om Fv 17

    Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik mener det er nødvendig med rask endring av fylkestingets vedtak om Fv 17-utbygginga.