Tre toppkandidater med forskjellige meninger og løsninger, men alle:

Vil ivareta Namdalen

De er uenige om mye, men kan i alle fall enes om en ting: – Vi skal ivareta Namdalens interesser.

FOR NAMDALEN: De har ulike svar men er enige om å kjempe for Namdalen i fylkestinget, (fra venstre) Siw Bleikvassli (H), Torgeir Strøm (SV) og Åste Marie Lande Lindau. FOTO: TONE AFTRET 

arkiv

NAMSOS: Det fastslår Siw Bleikvassli (H), Torgeir Strøm (SV) og Åste Marie Lande Lindau (KrF).

Strøm og Lande Lindau er nye toppkandidater til fylkestinget, mens Bleikvassli står på andreplass.

Høyres kandidat fra Namsos har klar prioriteringsliste:

– Jeg skal jobbe for å få større innsats på infrastruktur både med veg og breiband.

Jeg vil videreutvikle Olav Duun videregående skole og jobbe for økt samarbeid mellom grunnskole og videregående.

– Hva med Fv 17?

– Jeg er fortsatt for helhetlig utbygging. Flertallet i Namsos og Namdalseid sier de ikke får nok igjen. for bompengene. Det må vi ha respekt for. Men vi må jobbe med dette videre.

– Fylkessammenslåing?

– Ja, absolutt. Jeg ønsker definitivt ett samla Trøndelag, med administrasjon i Steinkjer.

_ Utfordringer for Namdalen?

– Alt som ligger i utkantene er i endring. Det er viktig med samling på brei front for å få gode løsninger som en god plass å bo og drive næring for folk.


– Tydelig stemme


Åste Marie Lande Lindau ser fram til å bli med i fylkestinget.

– Jeg vil være ei tydelig namdalsstemme. Vi må ta vare på Distrikts-Trøndelag. Vi må ha bedre veger og breibånd. Vi må sørge for bolyst.

– Sammenslåing av fylkene?

– Jeg legger til grunn vedtaket fylkestinget har gjort om utredning. Hvis en sier konsekvent ja så tar en ikke hensyn til at dette er ei kompleks sak. Det samme hvis en sier nei. Jeg vil ta standpunkt til dette når utredninga er ferdig.

NTE er en het potet i alt dette. Jeg tenker at kommunene bør overta som eiere.


Samferdsel og miljø


– Samferdsel er viktig, og først og fremst gang- og sykkelveger ved skoler. Jeg vil være talsmann for Fv 17, samt Jøa-brua og Sitter-Lauvsnes i Flatanger.

Jeg vil bidra til at all matproduksjon skal bli enda mer økologisk bærekraftig både i sjø og på land, sier SVs Torgeir Strøm

– Eget fylke?

– Ja absolutt. Nord-Trøndelag har helt andre utfordringer enn Sør-Trøndelag. Det er langt nok fra Fosnes til Steinkjer.