Amund Hellesø, Linn-Chatrin Mykletun

Livsglede og verdighet

Happy couple old people on spring background 

arkiv

De fleste av oss vil bo i våre egne hjem så lenge som mulig. Derfor skal vi sikre alle eldre i Vikna som trenger det gratis trygghetsalarm.

Eldreomsorgen i Vikna er god. Det ytes god pleie og omsorg på sykestua, bo- og servicesenteret og gjennom hjemmetjenesten. Vi har engasjerte ansatte som gjør en flott innsats hver dag.

En forutsetning for god kvalitet i eldreomsorgen er at flere ansatte får høyere stillingsandeler. Arbeiderpartiet ønsker i årene framover å sikre at flere ansatte får heltidsstillinger i Vikna kommunes helse- og velferdssektor. Vi ønsker å sørge for stabilitet, forutsigbarhet og trygghet for folk som har behov for det. Vi mener flere heltidsstillinger vil bidra til denne utviklingen.

Mandag 24. august besøkte ordfører Reinert Eidshaug, og vår ordførerkandidat, Amund Hellesø, aktivitetsstua på bo- og servicesenteret på Rørvik. Dagen etter ble det arrangert samråd med parter som er interessert i å utvikle Vikna til et bedre sted å bli gammel. Vikna Arbeiderparti gjør dette fordi vi ønsker livsglede, verdighet og trygghet i eldreomsorgen. Da er det nødvendig å lytte til de som bruker omsorgstjenestene i kommunen.

Gjennom selvsyn på mandag og tirsdagens samråd fikk vi bekreftet at mennesket ikke lever av brød alene. Aktivitet og fellesskap er viktig også for våre eldre. Vi fikk både se og høre hvor viktig aktivitetsstua og aktivitøren på bo- og servicesenteret er. Og vi fikk gode innspill og ønsker for en hverdag med mer innhold, mindre passivitet og ensomhet. Dette skal vi ta med oss.


Vi ønsker å sikre et godt og tilpasset aktivitetstilbud til våre pleietrengende. De ansatte i helse- og velferdssektoren har dessverre ikke nok tid til å løse denne oppgaven alene. For å forebygge ensomhet blant eldre er frivilliges innsats avgjørende. Det er flere lag, foreninger og enkeltpersoner som gjør en flott innsats allerede i dag. Flere vil kunne få økt livsglede, verdighet og trygghet, ved at kommunen i enda større grad tilrettelegger aktivitet og tilbud. Det vil vi jobbe for. Det er klart at slikt arbeid koster penger. Vi i Vikna Arbeiderparti skal også derfor være tydelig ovenfor Høyre- og Frp- regjeringen.

Deres største satsningsområde er skattekutt. Vi er uenig i den priori- teringen.

Hvis du er enig, stem Arbeiderpartiet.