Kommunen sendte kloakken rett i Sagelva

– Det luktet forferdelig

Morten Aarmo reagerte da han så kommunens kloakk bli dumpet rett i elva. Fosnes kommune innrømmer at det ikke skulle skjedd.

ÅSTEDET: Morten Aarmo ved stedet der han så flere kubikkmeter med kloakk bli spylt ut i elva. 

arkiv

SALSNES: – De dumpet kloakken rett i Sagelva som munner ut rett ved en badeplass. Jeg mener det kommunen har gjort er ulovlig og har bedt dem rydde opp, sier Morten Aarmo.

Det var i forrige uke Aarmo fikk seg en opplevelse som på godt norsk stinket. For da han var nede i fjæra for å se til moras naust, oppdaget han at kommunens septiktank så å si ble tømt rett i elva.


Måtte stenge kro


– I stedet for å rense kloakken i flere omganger ble den tømt i elva etter første rensing. Det luktet helt forferdelig. Så ille var det at kroa måtte stenge. Det var umulig å oppholde seg inne i den lukta, forteller Aarmo.

Han forteller at sjåføren av slambilen opplyste at det langt fra var første gang at slammet ble skylt ut i elva. Ifølge sjåføren hadde dette vært praksis de siste tre-fire årene forteller Aarmo.

Dagen etter dro derfor Aarmo tilbake for å ta vannprøve på stedet. Han har også sendt et brev til kommunen hvor ham ber dem rydde opp.


«Uønsket hendelse»


Knut Skreddernes, teknisk sjef i Fosnes kommune, innrømmer at det har skjedd en «uønsket hendelse ved slamtømming».

– Jeg har sendt en epost til selskapet som står for tømminga og bedt dem redegjøre for hendelsen samt fortelle hva som vil bli gjort for å unngå at noe liknende skjer igjen, forteller Skreddernes.

Han forteller videre at kommunen har tatt egne prøver i elva og elvemunninga i tillegg til de som Aarmo har tatt.

– Vi avventer svar på prøvene, samt tilbakemelding fra selskapet før vi eventuelt setter inn ytterligere tiltak.


Ingen forklaring


Skreddernes avviser imidlertid at kloakkslam har gått urenset i elva. Verken denne gang eller i åra før.

– Det så kanskje ikke helt bra ut, men alt som ble skylt ut i elva, skal ha vært renset.

– Men Aarmo hevder stanken var så ille at Salsneskroa måtte stenge?

– Det har jeg ingen forklaring på, sier Skreddernes.