20 jerver kan felles i Midt-Norge når jakta starter torsdag

Rovviltnemnda har åpnet for felling av inntil 20 jerv i Midt-Norge. Lisensfellinga starter 10. september og varer til og med 15. februar, eller til kvoten er fylt.

JAKTSTART: Torsdag starter lisensjakta på jerv i Midt-Norge. 

arkiv

NAMSOS: Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har åpnet for lisensfelling av jerv i Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya.

Det kan felles inntil 4 (fire) tisper innenfor område med mål om yngling i regionen. Vedtaket er klagebehandlet av Klima og miljødepartementet 16. juli 2015. Klagen ble ikke tatt til følge, opplyser Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

I Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya er kvotene fordelt som følger:
 

  • Område med mål om yngling i Nord-Trøndelag (øst for E6): 7 jerver
     
  • Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag samt Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag: 5 jerver