Trønderske vegpenger går til Oslo

Blir mindre vegbygging

Senterpartiet går hardt ut mot regjeringa som flytter 110 vegmillioner fra Nord-Trøndelag til sentrale strøk rundt Oslo.

FYLKET TAPER VEGPENGER: Både vegbrukere og politikere er bekymret for resultatet av flytting av vegpenger fra Nord-Trøndelag til Oslo. Fra venstre: Bjarne Hopen fra Næringsforeninga, Håvard Sandnes fra transportnæringa, senterpartipolitikerne Thomas Iver Hallem, Randi Dille, Steinar Aspli og Ola Borten Moe. 

arkiv

NAKLING: – Dette mener vi er totalt feil politikk. Regjeringa må se mer på hvor verdiene skapes i dette landet. Det er ute i distriktene varene som vi eksporterer kommer fra, og da trenger vi gode veger. I Oslo frakter de folk, men det produseres lite verdier, sier listetopp til fylkestinget for Senterpartiet, Thomas Iver Hallem – som onsdag var på turne i Ytre Namdal sammen med blant andre nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe.

Flyttinga av vegpenger skjer igjennom at regjeringen vil satse på stamvegnettet.

– Det er vel og bra, men vi må ikke glemme fylkesvegene. Når lakseoppdretter Nils Williksen, som vi besøkte tidligere i dag, kan fortelle at laksetransportene nå bruker 45 minutter lengre til Trondheim enn de gjorde før, så ser vi at noe er galt, sier Borten Moe.

Laksevegen

Følget med Borten Moe i spissen stoppet for å ta den mye omtalte vegstrekninga forbi Nakling nærmere i øyesyn.

– I praksis vil overføringa av vegmidler svekke vår mulighet til å være en god og offensiv vegeier, og det fratar oss handlingsrom for å gjøre de utbedringene som vi bør gjøre. Blant annet her på fylkesveg 770, og videre til fylkesveg 17 inn mot E6 på Gartland, sier Hallem.

– Det er allerede et betydelig etterslep når det gjelder utbygging av fylkesveger, og det blir ikke bedre når pengene blir omprioritert og flyttet til sentrale strøk på denne måten, sier Borten Moe.

Betydning for sikkerheten

I tillegg til sikkerheten til de som daglig transporterer varer ut og inn av distriktet, har vegen betydning for sikkerheten til de som bor langs vegen.

– Det at ikke Naklingsvingene er utbedret allerede skjønner jeg ikke. Det nå være mangel på vilje som ligger bak, sier Hallem.

Engasjementet lokalt har vært stort, men man har ikke blitt hørt sentralt.

– Det er en sak som har vært med lenge. Hvis jeg husker riktig ble det foretatt grunnboringer i området med tanke på utbedringer i Naklingsvingene så langt tilbake som i 1982. Enda har det ikke skjedd noe, sier Bjarne Hopen fra Næringsforeninga i Nærøy.