Mor Gro Venstre – datter Aurora Høyre

Heftige diskusjoner mellom mor og datter

De innrømmer det gjerne – de politiske diskusjonene ved kjøkkenbordet blir av og til så heftige at resten av familien ber om ro.

DISKUSJON: Det hender at mamma Gro Olden Jørgensen og datter Aurora Olden Aglen havner i heftige diskusjoner ved kjøkkenbordet. De står på lister for henholdsvis Venstre og Høyre. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Med mamma Gro Olden Jørgensen på Venstre-lista og datter Aurora Olden Aglen på Høyre-lista er det grunnlag for diskusjoner på et annet plan enn det man oftest forbinder med menings- utvekslinger mellom ei mor og ei tenåringsdatter.

– Vi er begge opptatt av skolespørsmål, men vi har nok ikke helt sammenfallende syn på det feltet, sier Gro som til daglig jobber som lærer.


Den beste skolepolitikken


– Høyre har den beste skole- politikken og vi er blant annet opptatt av frihet for elevene til å ta nødvendige valg. Tilpasset undervisning er også viktig. Gjennomsnittseleven finnes ikke, sier Aurora.

– Namsos kommune har en veg å gå for å utvikle en stadig bedre skole. Jeg synes at tida nå er inne for å ha mer fokus på innholdet i skolehverdagen enn bare et ensidig økonomisk fokus. Når det er sagt, så er gode skolebygg og et attraktivt uteområde av stor betydning for et helhetlig læringsmiljø, sier Gro Olden Jørgensen.


TEST UT NAs VELGERHJELP HER!Mens mamma Gro er mer avslappet i sin argumentasjon, lyser engasjementet av Aurora som nettopp har representert Høyre i to skoledebatter og som stortrives i «jobben» som ungdomspolitiker.

– Jeg ble politisk aktiv og meldte meg inn i Unge Høyre i fjor vår. Jeg har lest meg opp på saker og problemstillinger og synes det er både interessant og kjempeartig.


Forklarer partivalget


At de havnet i ulike partier, mener de har si forklaring.

– Når man jobber som lærer, er Venstre et naturlig valg. Jeg har på ingen måte vært involvert i Auroras valg av parti. Jeg var ikke politisk aktiv da hun ble engasjert. Aurora var egentlig ei stille jente som nå har fått fart på snakketøyet, sier mamma Gro.

– Det var mormor som inspirerte meg til å ta standpunkt og til engasjement. Og så viser det seg at hun også brenner for Høyre. Det er jeg stolt av, sier 18-åringen.

Både Gro og Aurora er opptatt av at Namsos er en god kommune å bo i.

– Vi må bli bedre til å framsnakke kommunen. Vi har mye vi kan være fornøyd med. Alle kan bidra med ideer, engasjement og inkludering, sier Gro Olden Jørgensen.