Ingen ordførerduell i Namsos

– Arnhild blir den nye ordføreren

– Alt tyder på at Arnhild Holstad blir den nye ordføreren i Namsos, sier Høyres listetopp Amund Lein og får støtte fra Geir Olav Knappe som innehar førsteplassen på Venstres liste.

FRIR TIL ARNHILD: Høyres Amund Lein (til venstre) og Venstres Geir Olav Knappe har lagt bort ambisjonene om å bli den nye Namsos-ordføreren. De nøyer seg med å kjempe om hvem som blir varaordfører og Arnhild Holstads nærmeste politiske samarbeidspartner. Hvem av «frierne» som får napp, vil Aps ordførerkandidat ikke si noe om før etter valget.FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Sammen med Aps Arnhild Holstad har Amund Lein og Geir Olav Knappe vært de som tydeligst har under- streket at de har vært «ord- førerkandidater».

Fire dager før valget synes det som om ordførerkampen er avlyst og at Lein og Knappe tar sikte på vervet som vara- ordfører.

– Akkurat nå virker det ganske opplagt at Arnhild Holstad blir ordfører. Ap har en ny politisk ledelse, men det handler like mye om hvilken politisk retning som stakes ut, sier Amund Lein.


Ikke seier på forskudd


Arnhild Holstad tar ikke valgseieren på forskudd. Hun nøyer seg med å håpe på at hun kan bli kommunens første kvinnelige ordfører.

– Jeg har et håp fordi vi har et godt team med gode ressurser. I tillegg er jeg opptatt av at vi må utnytte hverandre. Gjennom et politisk samarbeid tror jeg vi vil lykkes med å utvikle kommunen på en god måte, sier hun.

Hvilket politisk samarbeid Holstad ser for seg etter valget, er åpent.

– Vi har sagt at vi vil være lojale mot valgresultatet. Det utelukker verken et rødgrønt samarbeid med SV og Sp eller et samarbeid med for eksempel H og V. Vi vil være rause mot alle grupperingene for å få til et godt samarbeidsklima, sier Arnhild Holstad.

– Hva mener Arbeiderpartiet med samarbeid? Blir det en ny arbeidsform eller en ny styringsform. Selv om det som regel er enighet om vedtak i kommunestyret, er det som regel noen som tar æren. Å bare «være med på lasset» kan oppleves som demotiverende, sier Geir Olav Knappe.


Avviser «shopping»


De tre siste periodene med ordfører fra Namsos Ap, har det vært inngått samarbeidsavtaler som har gitt varaordførere fra både H, V og nå sist SV. Holstad avviser at partiet «shopper» sine samarbeidspartier.

– Det handler ikke om «shopping». Det handler om et totalbilde hvor vi ønsker å utnytte et samarbeid til det beste for kommunen og for innbyggerne.

Noe av det første de tre listetoppene vil ta fatt i etter valget, er å jobbe for å bedre kommunens omdømme.


Positivt omdømme


– Det oppleves som urettferdig når det framstilles som om Namsos kommune er på konkursens rand. Det sittende kommunestyret har sammen med rådmannen gjort en god jobb med å få økonomien under kontroll. Vi er absolutt på rett veg og Namsos er i ferd med å få et økonomisk handlingsrom, sier Amund Lein.

– Jeg skal jobbe hardt og intensivt for å skape et omdømme slik at de rundt oss slutter å snakke stygt om Namsos. Vi må vise at vi fortjener et positivt omdømme, sier Holstad.

– Det går raskt å ødelegge et godt omdømme. Det har vi slitt med og dessverre har Rock City fått skylda for det meste. Oppmerksomheten omkring Rock City har fått langt større plass enn det fortjener, sier Geir Olav Knappe.


En raus regionby


Trioen er enige om at Namsos har et spesielt ansvar som regionby.

– Jeg har i alle sammen- henger vært opptatt av at vi må se utover Namsos sine grenser. Namdalen er en region hvor vi må unne hverandre alt godt. Vi må slutte å være misunnelige på naboen. Jeg vil ikke ligge frampå når det gjelder kommunesammenslåing. Mitt fokus er Namdalen som en sterk region, sier Arnhild Holstad.

En gjennomgang av de tre partiprogrammene viser at det er stor enighet om en rekke punkt – for eksempel ei mål- setting om å redusere eiendomsskatten.

– I de fleste sakene er det bred enighet i kommunestyret. Det er i de mer prinsipielle sakene at det er uenighet, sier Lein.


Tipper valgresultatet


NA ba de tre om å tippe mandatfordelinga i kommunestyret, samt ordfører og varaordfører.

Her er svarene:

Holstad: Ap 12, H 5, SV 3, V 2, Frp 2, Sp 1, KrF 1, MDG 1, ordfører: Holstad, varaordfører: opp til forhandlingsutvalget å bestemme.

Lein: Ap 12, H 6, SV 4, V 2, Frp 1, Sp 1, KrF 1, ordfører: Holstad, varaordfører: Lein/Tommelstad.

Knappe: Ap 10, H 5, SV 3, V 3, Frp 2, Sp 2, KrF 1, MDG 1, ord- fører: Holstad, varaordfører: Knappe.