Her kan fengselsmurene komme

Her, på Terrina-tomta kan det bli fengsel. Siva Namsos Eiendom har sagt seg villig til å bygge.

FENGSEL: Her, på gamle Terrina, kan det bli fengsel dersom Høyrefolkene Amund Lein (fra venstre), Jahn Winge og Elin Agdestein får det som de vil. 

arkiv

SPILLUM: – Ja, vi har jobbet hardt med dette. Nå begynner brikkene å falle på plass, sier Høyres ordførerkandidat, Amund Lein.

Sammen med ordfører Morten Stene (Ap) og Stein T. Wolff (Frp) har han utgjort arbeidsgruppa som siden mars har jobbet med mulighetene for å etablere et fengsel i Namsos. Nå føler Lein at de har kommet et godt stykke på veg.

Samarbeid med private

– Tomt og finansiering er langt på veg på plass, opplyser Lein.


  • Les også:

    Stort behov for fengselsplasser

    Vil ha fengsel i Namsos

    Namsos Høyre tar til orde for at det kan bygges et nytt fengsel i Namsos. Nå ber partiets ordførerkandidat Amund Lein om at rådmannen utreder mulighetene for bygging og drift av et fengsel.


I forrige uke ga nemlig styret i Siva Namsos Eiendom klarsignal til at selskapet kan bygge et fengsel på Terrina-tomta på Spillumstranda. Planen er å leie ut fengselslokalitetene til staten.

– Det vil være i tråd med regjeringas ønske om at private aktører kan samarbeide med staten. Vi tar sikte på å benytte de eksisterende fabrikklokalene også. De gamle lokalene kan være en del av det nye fengselet. Her har vi produksjonslokaler til verksted eller andre ting som kan bidra til å sysselsette de innsatte, mener Lein og tilføyer:

– Det er muligheter til å gjøre mye ut av de lokalene som allerede er på tomta.

Sak til kommunestyret

Fengselssaken ble behandlet på formannskapets møte denne uka. De har gitt klarsignal til at Namsos kommune går videre med etableringsplanene.«En slik etablering vil tilføre kommunen statlige arbeidsplasser, samt sikre eksisterende arbeidsplasser innen politisektoren, domstolen og AMK. En slik utbygging vil bety mye for eksisterende næringsliv i kommunen», heter det i vedtaket formannskapet sluttet seg til.

Det bes om at formannskapet gis myndighet til å utarbeide og vedta en prosjektplan. Kommunestyret i Namsos skal behandle saken 24. september.

Departementet avgjør

– Hva skjer dersom kommunestyret gir klarsignal?

– Det er departementet som avgjør hvem som får bygge nytt fengsel. Om lag 300 kommuner er med i konkurransen, sier Lein.


«Jeg tror ikke det er mange kommuner som har
kommet like langt som oss i planlegginga.»

Amund Lein,
ordførerkandidat Høyre


Han er derfor glad for å ha med seg partifellene Jahn Winge som er fylkesordførerkandidat og stortingsrepresentant Elin Agdestein. De har lovet å hjelpe namsosingene så godt de kan med å hale i land prosjektet.

– Det er veldig greit å ha dem med på laget. Både Winge og Agdestein må trekke i trådene opp imot departementet og Høyres folk i de rette posisjoner, sier Lein som håper på god drahjelp – og ikke minst at de må lykkes.

Namsos i ledertrøya

Han mener Namsos har et fortrinn i konkurransen fordi de har kommet et steg lenger enn konkurrentene.

– Vi kan levere et nøkkelferdig bygg. Vi har tomt, finansieringa er klar, og vi har et politisk vedtak som er positivt. Jeg tror ikke det er mange av de konkurrerende kommunene som har kommet like langt som oss i planlegginga av fengselet, påpeker Lein som akter å gjøre departementet oppmerksom på hvor langt Namsos har kommet i planlegginga.

Vil bety enormt mye

Lein legger ikke skjul på at det vil bety enormt mye for Namsos å vinne kampen om å få bygge et fengsel for framtida.

– Ja, det er klart det vil bety mye. Vi vet at en fengselsplass genererer 2,4 årsverk på andre områder, og det vil ha stor betydning på flere områder innenfor tjenesteyting og leveranse av varer. Dette er en viktig sak, både for å trygge arbeidsplasser i kommunen og generere nye jobber, sier Amund Lein.

Behovet for fengselsplasser er ifølge Lein enormt. Soningskøa er per dato på om lag 1,200 ubetingede dommer, og det er også store variasjoner på den byggtekniske tilstanden mellom dagens fengsel.

Slipper vedlikehold

– Når staten kan leie bygg, slipper de unna det store behovet for vedlikehold de har ved egne fengsel, påpeker Lein.

Vedlikeholdsbehovet for eksisterende bygningsmasse innen dagens fengselsvesen er estimert til et sted mellom 3,3 og 4,4 milliarder kroner. Ved egnethetsanalyser Statsbygg har foretatt, går det fram at 45 prosent av bygningsmassen er i teknisk dårlig stand. Basert på denne tilstandsanalysen, er det om lag 1.000 fengselsplasser som må erstattes.

Behov for mange plasser

Kriminalomsorgens kapasitetsutfordringer trenger tiltak som sikrer permanente løsninger gjennom utvidelse og erstatning av fengselskapasitet.

– Med andre ord er situasjonen prekær. Det trengs flere tusen fengselsplasser, soningskøa blir bare lenger og lenger, sier Lein og tilføyer:

– Det er derfor vi har tatt tak i dette. Vi øyner et håp om at departementet gir oss klarsignal til å etablere fengsel i Namsos.