Austra i en kommune

På øya Austra, som består av tre kommuner og to fylker, er det nå et engasjement for samling.

BORT FRA LEKA: Bonde, senterpartimann, gutviking og varaordfører Trond Hiller vil flytte hele gutvikgrenda fra Leka og til en fastlandskommune. 

arkiv

GUTVIK: – I etterkant av et folkemøte på Horsfjord i mai der det ble etterlyst et lokalt engasjement, har jeg i lag med Rolf Bogen fra Bindal og Arne Bakken fra Nærøy engasjert meg i saken, sier varaordfører Trond Hiller (Sp) fra Gutvik som i dag ligger i Leka.

– Vi mener alle tre at de fire kommunene i Ytre Namdal og Bindal bør være en kommune. Men skulle ikke det gå an å få til, mener vi at hele Austra bør ligge i Nærøy, sier Hiller.

De har skrevet til fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag, og nå er Hiller i gang med en underskriftsaksjon for å lodde stemninga på øya for å se hva folket mener.

– I den spørreundersøkelsen har vi ikke stilt det åpent om hvilken fastlandskommune vi bør tilhøre, men heller stilt spørsmål om folk på Austra mener vi bør være samlet i en kommune. Og de mener vi bør høre til en av de to fastlandskommunene Nærøy eller Bindal.

Flertall i Gutvik

Så langt har han oppsøkt beboerne i stort sett hele Gutvik.

– 90-95 prosent av de jeg har snakket med vil flytte kommunetilhørighet bort fra Leka og til en av de andre to kommunene.

Nå skal han ta en runde med de delene av øya som tilhører Bindal og Nærøy.

– Så får vi se hvor mange underskrifter vi klarer å samle. Men ut fra tilbakemeldingene jeg har fått så langt, ser det ut til at de fleste vil samle Austra, og at vi bør høre til i Nærøy eller Bindal, sier Hiller.

På tvers av partiet

– Jeg som senterpartimann skulle ut fra partiprogram ikke være for kommunesammenslåing. Men ut fra den kjensgjerning at Leka er for liten til å klare alle de oppgavene en kommune må klare, mener jeg at et stort Ytre Namdal vil være det beste.

Alternativet er at hvis et stort flertall i Gutvik insisterer på at Leka må holde seg utenfor ei slik sammenslåing, vil de be om å få flytte kommunegrensa.

– Om det blir til Bindal eller til Nærøy er egentlig litt det samme, men førstevalget for meg er Nærøy, sier Hiller.

Når han etter hvert har vært innom alle hus på Austra, vil underskriftslistene bli sendt til fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag.

– Men uansett hva resultatet blir, er det vi som bor her på Austra som må ta avgjørelsen. Vi vil ikke ha noe tredd ned over ørene våre, sier Hiller som etter valget går ut av politikken.