Vil utgjøre en forskjell

Åste Marie Lande Lindau (37) gjør lynkarriere og blir fylkesvaraordfører.

Ny rolle: – Jeg ønsker at KrF får et godt stempel på den politiske plattformen med Ap og Høyre. Menneskeverdet står høyt for oss. Og vi vil utvikle Nord-Trøndelag slik at vi kan bo og leve gode liv her. Vi må fortsatt være distriktsfylke, mener Åste Marie Lande Lindau (37) – snart i ny rolle som fylkesvaraordfører. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Jeg håper å utgjøre en forskjell for mennesker i Nord-Trøndelag, sier KrF-eren fra Namsos.

Tirsdag ble det klart at samarbeidet mellom Ap, Høyre og KrF i fylkestinget fortsetter.

Dette betyr at Anne Marit Mevassvik fortsetter som fylkesrådsleder med to andre ap-ere i rådet, samt en fylkesråd fra Høyre.

Høyre får fylkesordføreren som nå, mens KrF fortsatt skal ha vervet som fylkesvaraordfører.

Det betyr at Åste Marie Lande Lindau overtar etter partifelle Johannes Sandstad.


KrF-stempel


– Det var ikke helt dette jeg hadde sett for meg, og det har ikke gått helt opp for meg ennå. Men skal prøve å vokse inn i rollen. Jeg mange gode folk rundt meg som bistår med kunnskap og erfaring, sier Lande Lindau.

Den påtroppende fylkesvaraordføreren går til oppgaven med åpnet sinn.

– Det er noen faste oppgaver. Men jeg vet egentlig forsvinnende lite om hva jeg skal gjøre. Det må være tillatt å ta seg tid til å være ny litt ny i en slik rolle. Men ikke så lenge heller.

"Det var ikke helt dette jeg hadde sett for meg, og det har ikke gått helt opp for meg ennå.

Åste Marie Lande Lindau

påtroppende fylkesvaraordfører

– Hva vil du oppnå?

– Nå skal vi utarbeide en politisk plattform. Jeg ønsker at KrF får et godt stempel på den. Menneskeverdet står høyt for oss. Og vi vil utvikle Nord-Trøndelag slik at vi kan bo og leve gode liv her.

Vi er et distriktsfylke. Det må vi fortsette å være. Det er uavhengig av diskusjonen om fylke og region.
Ett Trøndelag?


– Ønsker du Nord-Trøndelag som eget fylke eller sammenslått med Sør-Trøndelag?

– Jeg vet ikke helt. Det er ei utfordring å stå alene og ei utfordring å slå oss sammen med Sør-Trøndelag. Utredninga som pågår vil belyse mye av dette. Vi får bedre grunnlag for å si noe om det etter hvert.

– KrF er liten i samarbeidet med Ap og Høyre. Risikerer ikke dere å bli overkjørt?

– Nei. Det tror jeg ikke. Jeg klarer nok å si det jeg mener når jeg skal det. Jeg regner med at KrF sin stemme skal bli hørt i dette samarbeidet. Hvis ikke må jeg bare snakke enda høyere.

– Hva betyr livssyn i politikken?

– Det handler om hva slags utgangspunkt en har for møte med mennesker. Ethvert vedtak får konsekvenser. Kanskje vi kan se saker på en litt annen måte.

– Hvorfor samarbeide med Høyre og Ap?

– Vi er sentrumsparti som kan se til begge sider. Jeg tror det blir noen utfordringer. Men vi er løsningsorientert. Det er viktig for meg.

I et samarbeid dreier det seg om tillit. Vi må stole på hverandre. Når vi har skrevet under på en avtale, må vi holde oss til det. Men vi er tre partier, og det må være lov med meningsbrytninger.


Ernæring og helse


– Du er engasjert i helse og ernæring?

– Ja. Det er viktig for hver enkelt å tenke på egen helse. I jobben som ernæringsfysiolog har det dreid seg om å være med på endringsløp for den enkelte. Det gjelder å få kunnskap om ernæring og finne din egen fasit på kostholdet. Det er veldig spennende. Dette vil jeg savne.

– Det dreier seg mer om systemer og struktur i politikken?

– Ja, vi snakker om folkehelse. Men hvis vi ikke hele tiden har mennesker i tankene, så har ikke systemene noen mening. Det som ikke fungerer må endres, og det gode må utvikles enda bedre. Jeg tenker folkehelse.


Ingen strikker


– Hva gjør du i fritida?

– Da NA ringte hadde jeg egentlig tenkt meg en tur på fjellet. Trening og friluftsliv er viktig. Og storfamilien betyr mye for meg.

– Hva gjør du når du er helt fri? Strikker?

– Nei, nei. Jeg leser gjerne. Jeg liker å sette meg ned i sola og drømme meg bort i ei bok. Det er god avkobling fra saksdokumenter.

– Hvilke ambisjoner har du?

– Ambisjonene er på vegne av KrF. Jeg vil gjøre en jobb for partiet. Jeg skulle ønske at KrF var stort og kunne vist fram og fått gjennomslag for all vår politikk. Det er ambisjonen min.


I midten av KrF


– Hvor plasserer du deg i KrF?

– Jeg står veldig i midten av partiet. Jeg ser det positive med høyre og venstresida i norsk politikk.

– Kan KrF igjen oppnå glansperiode som partiet hadde med Kjell Magne Bondevik og Valgerd Svarstad Haugland?

– Ja, det tror jeg, men jeg har ikke fasiten på hvordan. Det handler ikke bare om partiledelse men at vi alle bidrar til å få fra KrFs politikk.

– Hva mener du om homofilt samliv?

– Alle skal ha like retter i samfunnet. Hva Statskirka måtte mene, det er noe annet. Det legger jeg meg ikke borti. Er medlem av Frikirka. Debatten har ikke kommet så langt der.


Ikke bønnemøte


– Det er makt i de foldede hender?

– Ja. Det er en fin salme.

– Du som kristen får også nå mer makt?

– Det var en morsom vri som jeg ikke har tenkt på. Bønn følger meg som kristen person. Men jeg kommer ikke til å bruke bønner på politiske møter i fylkestinget. Livssyn er ei privatsak.

– Hva med å formidle budskapet?

– Jeg er ikke forkynnende og gjør ikke annet nå enn å svare på spørsmål du stiller. For meg dreier det seg både om ånd, sjel og legeme. Åndsdimensjonen er viktig for meg. Jeg respekterer at folk har andre livssyn, og ønsker selv å bli møtt med respekt.