Rolv A. Amdal

«Mediesjokket» rundt NA

Bildetekst 

arkiv

Jeg må tilstå det var med blandede følelser jeg leste nyheten om at NA er kjøpt opp av Trønder-Avisa. Den gamle fienden!

Det var Trønder-Avisa vi slåss mot. Avisa, som med basis i fylkeshovedstaden, sto for det meste av det vi namdalinger var mot. Det gjaldt de fleste områder: Sykehus, veibevilgninger, utbygging av de videregående skolene, regional satsning etc. «Fienden» satt på Fylkets Hus i Steinkjer og Trønder-Avisa var dens aller varmeste forsvarer.

Og så er altså det aller viktigste organet for meningsdannelsen i Namdalen kjøpt opp av nettopp Trønder-Avisa!

  • Les også:

    NA skifter eier

    Trønder-Avisa kjøper Namdalsavisa. Det er klart etter at Amedia har akseptert selskapets bud på samtlige aksjer i NA.

     

Erindringer er sjelden pålitelig som kildemateriale. Gamle følelser kan lett ta overhånd og viske ut nyansene. Trolig var bildet mye mer sammensatt. Trolig var det også slik at vi selv satte opp et fiendebilde vi slåss mot. Det er ikke sikkert fiendebildet var riktig.

Enhver region må ha et talerør for å hevde regionens interesser. Det være seg overfor offentlige aktører som fylke eller stat - eller mektige private interesser. NAs rolle i opinionsdannelsen i Namdalen kan knapt overvurderes. Det er ingen tvil om NA (og Fellesavisa så lenge den eksisterte) spilte en avgjørende rolle i sin tid for opprettholdelsen av Namdal sykehus som et fullverdig sykehus. Kreftene, som ville samle det meste på Levanger, var sterke. Også i andre avgjørende saker for utviklingen i Namdalskommunene var NA (og Fellesavisa) svært viktige når det gjaldt å forsvare regionens interesser.

Siden den gangen på 70- og 80-tallet er det skjedd en medierevolusjon. De tradisjonelle papiravisene er på vikende front. Digitale medier blir viktigere og viktigere. Eierskapet har også skiftet karakter. Store nasjonale aktører har for lengst overtatt eierskapet til det meste av lokale medier, men ikke alle.

Presset av fallende annonsevolum i papiravisene sliter bl.a. NAs tidligere eier Amedia (som var resultat av fusjonen mellom gamle A-pressen og de «borgerlige» avisene i Edda) hardt. En klarer ikke å kompensere bortfallet i annonseinntektene i papiravisene med kutt eller økende inntekter fra digitale medier. Det røyner på å holde skuta flytende. For å frigjøre kapital er mediekonsernet åpen for å selge ut enkeltselskap. Nå har også de to store eierne av Amedia, LO og Telenor, signalisert at de på sikt vil trappe ned eierinteressene i mediekonsernet. Det er et sterkt signal. Men vil kjøpe en haltende hest?

Noen lokale medieselskapet har klart å holde seg flytende på egen kjøl. Trønder-Avisa er ett av dem. Det er grunn til å la seg imponere over hva den gamle sportsredaktøren og redaksjonssjefen i NA i sin tid, Arve Løberg, sammen med dyktige medarbeidere har fått til. Jeg leste nylig at selskapet mot alle odds har klart å øke annonseinntektene totalt sett. En har satset friskt på nye medier. Opplaget synker riktignok, men mindre enn de aller fleste andre papiravisene.

Noe av kapitalen er brukt til ekspansjon. Enten ved å starte egne mindre lokalaviser selv, eller ved oppkjøp. Ambisjonen er å styrke og utvikle posisjonen som det absolutt ledende medieselskapet i Nord-Trøndelag. Det må være bra fordi det er mye bedre med lokal styring enn fjernstyring fra Oslo eller Trondheim. Det er lokalt en vet hvor skoen mest trykker.

NA har isolert sett klart seg bra, men har hatt lite armslag innenfor et konsern som har vært mer opptatt av å kutte enn å satse. Slik sett burde det være en fordel å bli kjøpt opp av et lokalt selskap som tør satse og som forhåpentligvis har midler til videre utvikling.

Men så er det dette med Steinkjer da. At NA skal styres fra fylkeshovedstaden. Hva da med rollen som den fremste forsvareren av Namdalens interesser - og som den ledende opinionsdanneren i Namdalen? Det er der det følelsesmessige problemet ligger.

Men rasjonalt sett, når en legger følelsene til side, er det som er skjedd trolig bra. En eier velger styre, legger de økonomiske rammene, bestemmer selskapets infrastruktur - og ansetter redaktøren. Men en eier bestemmer ikke det redaksjonelle innholdet. Det er Redaktørplakaten som avgrenser eierens redaksjonelle innflytelse. Eierens direkte redaksjonelle innflytelse er per definisjon i Redaktørplakaten null. En redaktør har full frihet, uten noen innflytelse fra eieren, til å forme mediets redaksjonelle innhold og meninger.

Jeg har selv vært redaktør i mange år, både i Namsos og Hamar, og har aldri noen gang opplevd at eierne har grepet inn eller gjort noe forsøk på å påvirke det redaksjonelle innholdet, selv om lysten kanskje kan ha vært der.

  • Les også: Et bankende hjerte for NA 

Derfor er jeg, etter at sjokket har lagt seg, kommet til at det som er skjedd må være bra for NA. Det er bedre å ha en lokal eier som er interessert i å drive og utvikle selskapet på lokale premisser og forutsetninger, enn en eier langt unna som «bare» er interessert i å spare penger.


Jeg tror også at i det store bildet er det viktig å ha et medieselskap i fylket som er eid og forankret lokalt og som drives og utvikles ut fra forutsetningene i Nord-Trøndelag. Det kan bedre enn en fjern eier i hovedstaden ivareta de lokale interessene.

Dessuten har jeg den tiltroen til den erfarne pressemannen Arve Løberg at han holder fingrene langt unna det redaksjonelle innholdet i NA. Han vet av egen erfaring hvor grensene går. Som forretningsmann og styreleder i NA må han også være opptatt av at avisa tjener penger. Det gjør man definitivt ikke med NA dersom avisa ikke lenger skulle forsvare Namdalens interesser.